První kroky v ArcGIS GeoBIM

Dne
25
.
1
.
2022

Světy GIS a BIM se propojují v prostředí aplikace ArcGIS GeoBIM. Naučíme vás, jak ji správně nastavit, abyste spolupráci obou těchto systémů mohli využívat i ve vašich projektech.

Markéta BraunováMarkéta Braunová

V článku kolegy Ondřeje Jakšíka ArcGIS GeoBIM jsme vám představili koncept aplikace ArcGIS GeoBIM, na ukázkovém projektu jsme předvedli, jak může taková spolupráce obou systémů vypadat, a nastínili jsme další možnosti jejího využití.

V dnešním článku vás seznámíme se základním nastavením projektu a s postupem propojení systémů ArcGIS a Autodesk. Není to nijak složité, tak pojďme na to.

Seznámení s ArcGIS GeoBIM a založení nového projektu

Po spuštění ArcGIS GeoBIM se otevře úvodní stránka, která obsahuje přehled všech projektů, které uživatel vlastní nebo které s ním byly sdíleny.

Nový projekt založíte z úvodní stránky Projekty kliknutím na tlačítko Vytvořit nový. Po zadání názvu a vyplnění doplňujících informací se vytvoří nový projekt, který se automaticky otevře na sekci Účty. Kliknutím na Vytvořit nový budete přesměrováni na stránky Autodesku, kde se autorizujete svými přihlašovacími údaji, a následně provedete výběr Autodesk a BIM účtu a selekci konkrétních projektů, kterých se nově zakládaný projekt bude týkat. Přidáním účtu do GeoBIM projektu dojde k aktivaci dalších nabídek.

Nabídka Nástroje slouží pro práci s položkami, které se nachází ve vašem Autodesk projektu. Nástroj Vyhledat technické dokumenty vyhledá a následně georeferencuje všechny dostupné modely, dokumenty či nákresy v rámci projektu. Vyhledat problémy lokalizuje existující konstrukční a jiné problémy, které jsou evidované v rámci projektu. Vytvořit hranice projektu BIM je šikovný nástroj zejména pro práci s více projekty, neboť pomocí něj vytvoříte obálku vyjadřující maximální rozsah projektu. Součástí každého nástroje jsou i doplňující nastavení, kterými lze upravit výsledné výstupy. Při prvním spuštění nástrojů je nutné počítat s tím, že chvíli potrvá, než proces doběhne.

Přes sekci Odkazy se nastavuje propojení webových map a scén s daty, která jsou uložená v Autodesk projektu. Webové mapy a scény se přidávají přes tlačítko Vybrat data a možnost Odkaz na prvky umožní výběr konkrétního prvku. Výběrem prvku v mapě nebo ve scéně se vpravo dole aktivuje tlačítko Přidat odkazy, pomocí kterého lze prvek provázat s některou z položek Autodesk projektu. Přehled položek se otevře v pravé časti obrazovky. Možnost Pravidla odkazů automatizuje celý proces.

Poslední sekcí je Aplikace, která slouží pro vytvoření aplikací, ve kterých bude možné si data prohlížet. Na výběr je ze dvou módů: Prohlížení a Panel s problémy. První zmíněná aplikace slouží jako hlavní prohlížecí aplikace a v rámci té druhé je navíc přidán ještě dashboard, který zobrazuje přehled informací o projektu.

Esri k této tematice vydala vlastní Mapu s příběhem, ve které pro uživatele shrnula, co jednotlivé sekce dělají a jaké jsou jejich možnosti.

Několik nezbytných informací o licencování a propojení

V současné době je aplikace ArcGIS GeoBIM dostupná na ArcGIS Online a nasazení na ArcGIS Enterprise je plánováno na rok 2022. Licence pro ArcGIS GeoBIM je kompatibilní se všemi typy uživatelů. Uživatelé typu GIS Professional Advanced a Standard mají licenci již ve svém účtu zahrnutou, pro ostatní typy uživatelů je možné ji dokoupit. Přiřazení licencí může provést správce ArcGIS Online nebo uživatel s administrátorskými právy z karty Organizace a Licence. V ní je nutné přejít do části Doplňkové licence, v Rozšíření typu uživatele otevřít správu ArcGIS GeoBIM licencí a danému uživateli licenci povolit.

Jelikož ArcGIS GeoBIM spojuje technologie dvou společností (Esri a Autodesk), samotná licence a zpřístupnění aplikace na ArcGIS Online nestačí. Uživatelé, kteří budou pracovat v ArcGIS GeoBIM, musí mít k dispozici také licenci pro Autodesk Construction Cloud (ACC) nebo Autodesk BIM360.

Propojení s účtem Autodesk

V rámci dokumentace naleznete návod, jak pro platformu Autodesk Forge povolit a registrovat tuto aplikaci. Přihlaste se svým účtem na stránky admin.b360.autodesk.com a v sekci Settings klikněte na možnost Custom Integration. Klikněte na tlačítko Add Custom Integration, ponechte zaškrtnuté přístupy pro obě aplikace a v dalším kroku zvolte první možnost, že jste developer – vývojář. Na poslední stránce je důležité zaškrtnout volbu týkající se uchování ID čísla účtu a vyplnění správného Forge Client ID: EpgT7BA0Ty2iOyOCy06RTRBlcESRA1c6. Po zadání názvu a dokončení průvodce se vytvoří nová aplikace. Nyní byste již měli mít možnost v ArcGIS GeoBIM zakládat nové projekty a prohlížet si ty již existující.

Závěrem

Proces nastavení a seznámení s aplikací je tak u konce a nyní se již můžete směle pustit do objevování výhod integrace dat BIM v prostředí 3D GIS.

Mohlo by vás zajímat

Software

Nové mapy s příběhem v novém

Od července 2019, kdy Esri vydala novou generaci map s příběhem, která postupně nahrazuje klasické mapy s příběhem, již uplynul více než rok a za tu dobu se dočkaly mnoha změn a vylepšení. Co mapy s příběhem aktuálně nabízejí?
Software

Map Viewer Beta

Nová verze Prohlížeče map, Map Viewer Beta, si svou premiéru odbyla sice již v září 2019, ale od té doby obdržela mnoho nových vylepšení a funkcí. Tento článek vám představí, proč byste si měli Map Viewer Beta vyzkoušet a třeba i začít používat.
Software

ArcGIS Dashboards

Pokud jste se s aplikací ArcGIS Dashboards ještě neseznámili, rádi bychom to teď napravili. Jedná se o aplikaci zpracovávající data do přehledných grafických výstupů, jako jsou různé ukazatele a grafy. Ovládání aplikace je jednoduché, takže ani není třeba mít předchozí zkušenost s prací s GIS.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo