ArcGIS Experience Builder

Dne
30
.
11
.
2020

Novým moderním nástrojem pro budování webových aplikací je na platformě Esri ArcGIS Experience Builder. Proč tu máme další „builder“? Jaké jsou jeho přednosti? Bude starý známý Web AppBuilder nahrazen? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete v tomto článku.

Jan ŠarataJan Šarata

Není „builder“ jako „builder“

Ten, kdo s ArcGIS Web AppBuilderem vytvářel nějaké aplikace, to jistě zná: Chcete si přizpůsobit rozvržení ovládacích a funkčních prvků aplikace, ale jste napevno svázaní vybranou šablonou. Nebo byste ve své nové aplikaci rádi konzumovali „živý“ obsah z ArcGIS Dashboards, ale nemůžete. A co teprve mít vedle sebe pro lepší pochopení nějakého problému dvě mapová okna; jedno ve 3D (webovou scénu) a druhé ve 2D (webovou mapu). Ani tento požadavek v prostředí Web AppBuilderu nejde splnit. Ale pro všechny výše zmíněné a mnohé další požadavky je tu ArcGIS Experience Builder.

Do budoucna však není plán Web AppBuilder nahradit a jeho vývoj a údržba bude dále probíhat paralelně. Důležité je také zmínit, že kvůli rozdílným technologiím na pozadí není možné z Web AppBuilderu do Experience Builderu přesouvat již vytvořené aplikace. V takovém případě je nutné celou aplikaci znovu nastavit. To stejné platí i pro naprogramované uživatelské widgety, které je potřeba celé přepsat.

Stávající nespornou výhodou Web AppBuilderu je, že díky mnoha letům své existence obsahuje více jak 70 widgetů, čímž se zatím Experience Builder pochlubit nemůže. Widgety do něj ale s každou novou verzí přibývají.

Klíčové vlastnosti

Technologie, na kterých je Experience Builder postaven, patří ke špičce na poli webového vývoje (React, TypeScript a ArcGIS API for JavaScript 4.x). Tento fakt je důležitý zejména pro budoucí rozvoj Experience Builderu, ale také pro vývojáře, kteří si chtějí jeho funkcionalitu rozšířit o vlastní widgety. Jeho distribuce je stejná jako u Web AppBuilderu – je tedy součástí ArcGIS Online, dále si je možné stáhnout vývojářskou verzi Developer Edition a samozřejmě je také součástí ArcGIS Enterprise (od verze 10.8.1). Další klíčové vlastnosti jsou uvedeny ve výčtu níže:

 • uchovává stav aplikace v URL (vhodné pro sdílení),
 • aplikace jsou svižnější a výkonnější,
 • ovládací a funkční prvky aplikace se dají libovolně rozmístit,
 • k dispozici jsou šablony pro různé účely aplikací,
 • využívá spouštěče akcí, které slouží k interakci mezi vybranými widgety, např. Mapa a Seznam prvků,
 • nabízí drag-and-drop konfigurátor bez nutnosti programovat,
 • používá adaptivní design pro mobilní zařízení,
 • umožňuje 2D i 3D mapové zobrazení,
 • aplikace se mohou skládat jen z mapy, nebo hlavně z HTML obsahu a mapu použít jen jako doprovodný prvek, či dokonce být zcela bez mapy,
 • aplikace typu single page nebo se skrolovacím obsahem,
 • možnost vícestránkového webu postihující široké téma,
 • framework rozšiřitelný o vlastní widgety či šablony.

Tvorba aplikace

Přestože se může zdát, že křivka učení se s Experience Builderem je poněkud strmější, při pochopení základních principů a porozumění rozhraní je tvorba aplikací hračkou a Experience Builder si velice rychle osvojí každý. Svoboda, kterou při tvorbě máte, vám umožňuje kompletně přizpůsobit aplikaci vlastnímu vkusu či potřebám, což je mimo jiné i dost zábavné.

Přehlídka šablon

Základní postup tvorby aplikace v Experience Builderu lze popsat následovně: Nejprve si vytvoříme novou aplikaci pomocí přichystaných šablon a poté do ní přidáme naše data, tedy webové mapy, webové scény, mapové vrstvy či vrstvy prvků. Vybereme si vhodné widgety podle účelu naší aplikace a přizpůsobíme si její vzhled pomocí barevných motivů. Nakonec můžeme naši aplikaci testovat díky živému náhledu. Když jsme s výsledkem spokojeni, aplikaci publikujeme a sdílíme s vybranými uživateli.

Vývojáři mezi námi

Stejně jak tomu bylo u Web AppBuilderu, i Experience Builder má svoji vývojářskou verzi. Lze si tedy stáhnout instalaci a provozovat Experience Builder lokálně. Takové nasazení je vhodné zvláště při programování nové funkcionality či nového rozvržení nebo motivu, které tak lze přímo testovat.

Vývojář by měl mít alespoň elementární znalost technologií jako TypeScript, React, JSX či Jimu, které se při rozšiřování Experience Builderu používají. Samozřejmostí je znalost ArcGIS API for JavaScript 4.x.

Ukázky z praxe

Další zdroje informací

Mohlo by vás zajímat

Software

Analytické nástroje v Map Vieweru na ArcGIS Online

Aplikace Map Viewer na ArcGIS Online je vytvořena pomocí nejnovější technologie pro webový GIS: ArcGIS API for JavaScript 4.x, která umožňuje pokročilou vizualizaci prostorových dat. Prozatím jí ale chyběly analytické nástroje, se kterými se mohlo pracovat ve starší verzi. S poslední aktualizací ArcGIS Online jsou konečně k dispozici!
Software

Nástroje pro práci s daty RÚIAN a ISKN

Potřebujete pracovat s daty katastru a RÚIAN přímo v ArcGIS Pro nebo je nějakým způsobem publikovat ve webové aplikaci? Podívejte se na nástroje, které vám s tímto úkolem pomohou.
Software

ArcGIS API for JavaScript 4.18

Koncem roku 2020 vyšla nová verze ArcGIS API for JavaScript, knihovny pro psaní vlastních webových aplikací nad službami ArcGIS. Verze 4.18 přináší mnoho novinek, pojďme si o některých něco říct.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo