Nástroje pro práci s daty RÚIAN a ISKN

Dne
23
.
9
.
2022

Potřebujete pracovat s daty katastru a RÚIAN přímo v ArcGIS Pro nebo je nějakým způsobem publikovat ve webové aplikaci? Podívejte se na nástroje, které vám s tímto úkolem pomohou.

Jan BorovanskýJan Borovanský

V předchozím článku S daty katastru či RÚIAN rychle a jednoduše jsme vám představili postup, jak využít prohlížecí a vyhledávací služby nad daty RÚIAN, které publikuje Český úřad zeměměřický a katastrální. V případě složitějších požadavků, kde si uživatel s daty dostupnými formou veřejných online služeb nevystačí, je nutné sáhnout po specifických nástrojích, které zprostředkují buď data v lokálním úložišti uživatele, nebo data neveřejná. Seznamte se tedy s nástroji, které pro zpracování dat RÚIAN a katastru společnost ARCDATA nabízí.

Na data RÚIAN – VFR Import

Pro import a průběžnou aktualizaci dat RÚIAN je určen nástroj VFR Import. Nástroj zajišťuje v podobě doplňku do ArcGIS Pro převod dat z výměnného formátu RÚIAN (VFR) do formátu geodatabáze. Nástroj je k dispozici ve dvou variantách – VFR Import a VFR Import Free. Jak již z názvu vyplývá, je druhá varianta k dispozici volně ke stažení a nabízí základní funkce importu. Ty představují vytvoření základního datového modelu v geodatabázi a import dat RÚIAN do této připravené geodatabáze a hodí se spíše pro jednorázový import dat za malé území o rozsahu jednotek obcí.

Pro zajištění importu za rozsáhlejší území nebo průběžné pravidelné aktualizace je určena plná verze nástroje, která navíc obsahuje i konzolovou aplikaci pro spouštění a ovládání z příkazového řádku. Další podrobnosti o nástroji VFR Import získáte na stránkách produktu.

Doplněk pro ArcGIS Pro VFR Import.

Na data ISKN – ISKN Import

Na rozdíl od dat RÚIAN, která jsou volně dostupná, lze získat z ČÚZK i data ISKN. Vzhledem k povaze těchto dat jsou mechanismy přístupu k nim o něco složitější. Data ISKN jsou přístupná dvěma kanály – ve formě výměnného formátu katastru (VFK) nebo formou webových služeb dálkového přístupu (WSDP).

Pro první variantu lze využít nástroj ISKN Import, který se v některých ohledech podobá nástroji VFR Import. ISKN Import představuje doplněk do aplikace ArcGIS Pro a je dostupný rovněž jak v plné, tak i funkčně zeštíhlené variantě, která je volně ke stažení. ISKN Import Free nabízí pouze základní funkce importu a vektorizace dat.

Doplněk pro ArcGIS Pro ISKN Import.

Zásadní informační hodnotu mají údaje o vlastnictví nemovitostí, které jsou součástí souboru výměnného formátu pouze jako anonymní kódy. Právě plná verze nástroje ISKN Import obsahuje deanonymizační funkci, která z těchto anonymních kódů získá údaje o vlastnictví nemovitostí skrze rozhraní ČÚZK. V plné verzi nástroje je navíc k dispozici rovněž konzolová aplikace pro ovládání z příkazové řádky a dále druhý desktopový doplněk ISKN View, umožňující uživatelsky přívětivé prostorové i atributové vyhledávání parcel, prohlížení jejich popisných informací, zobrazení listů vlastnictví i prokliknutí do Nahlížení do katastru nemovitostí.

Na obrázku si můžete prohlédnout prostředí doplňků ISKN Import a ISKN View a další podrobnosti získáte na stránkách produktu.

Prostředí ISKN View.

Widgety pro webové aplikace

Vyhledávání dat ISKN

Nad datovým modelem vytvářeným pomocí nástroje ISKN Import lze uživatelům webových řešení nabídnout widget Vyhledávání dat ISKN. Widget umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o datech parcel a budov ISKN uložených ve vlastní podnikové geodatabázi a zpřístupněných formou webových služeb. Vyhledávání je realizováno pomocí formulářů, dle prostorového výběru, dle geometrie prvků ve vrstvách, dle listu vlastnictví nebo druhu pozemku.

Widget umožňuje vyhledané výsledky tisknout, exportovat jejich atributové informace do souboru CSV nebo se z nich proklikávat na online Nahlížení do KN. Widget mimo jiné umožňuje pracovat jak s deanonymizovanými, tak i anonymizovanými daty ISKN. Funkčnost widgetu si můžete prakticky vyzkoušet v ukázkové aplikaci.

Ukázková aplikace s widgety.

WSDP – přístup na webové služby dálkového přístupu

Druhý zmíněný kanál pro přístup k datům ISKN představují webové služby dálkového přístupu ČÚZK. Pro tento způsob lze využít widget WSDP, který slouží k zobrazení aktuálních informací o parcelách a budovách. Je určený pro uživatele webových aplikací, a to zejména takové, kteří mohou využívat webových služeb dálkového přístupu zdarma a nepotřebují pracovat s daty ISKN lokálně ve větším měřítku.

Dotaz se provádí zákresem vybrané geometrie (bod, linie, obecný polygon a obdélník) do mapy nad službou obsahující data RÚIAN, jejichž využití pro tento účel je velmi praktické. Tato data obsahují potřebnou identifikaci pro získání údajů z WSDP a navíc jsou k dispozici denně aktualizovaná.

Výsledek zobrazený v tabulce widgetu obsahuje podrobné informace o nemovitosti, včetně jejího vlastnictví. Výsledky dalších dotazů se přidávají jako nové řádky na konec tabulky. Obsah tabulky je možné tlačítkem Export uložit jako text oddělený středníky ve formátu CSV.

Jak v případě widgetu WSDP, tak v případě ISKN Import je nutné pro získání údajů o vlastnictví online komunikovat s rozhraním ČÚZK. Z tohoto důvodu je vyžadován uživatelský účet pro přístup do ČÚZK, neboť operace získání údajů o vlastnictví je pro splnění zákonné povinnosti logována.

Vyzkoušejte si je v akci

Oba zmíněné widgety je možné si prakticky vyzkoušet s testovacími daty (a testovacím rozhraním WSDP) v prostředí demo aplikace dostupné na webové adrese demo.arcdata.cz/arcdatawidgety

Mohlo by vás zajímat

Software

První kroky v ArcGIS GeoBIM

Světy GIS a BIM se propojují v prostředí aplikace ArcGIS GeoBIM. Naučíme vás, jak ji správně nastavit, abyste spolupráci obou těchto systémů mohli využívat i ve vašich projektech.
Software

ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps je nová mobilní aplikace. Ukážeme vám, k čemu ji můžete používat a jaké je její místo mezi ostatními mobilními aplikacemi Esri.
Software

Co je nového v Drone2Map (červen 2022)

V červnu 2022 byla vydána nová verze aplikace ArcGIS Drone2Map 2022.1, která obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo