ArcGIS Field Maps

Dne
14
.
12
.
2020

ArcGIS Field Maps je nová mobilní aplikace. Ukážeme vám, k čemu ji můžete používat a jaké je její místo mezi ostatními mobilními aplikacemi Esri.

Vladimír HolubecVladimír Holubec

Nějaké to mobilní zařízení nosí u sebe téměř každý z nás. A většina jej využívá i při práci. Také Esri nám nabízí širokou paletu mobilních aplikací pro různorodé činnosti. Mezi nejpopulárnější můžeme zařadit:

 • Collector pro sběr a editaci dat v terénu,
 • Explorer pro prohlížení map,
 • Tracker pro sledování polohy terénních pracovníků,
 • Workforce pro řízení terénních pracovníků a management pracovních činností v terénu,
 • Navigator pro navigaci ať už k adresám, tak i k prvkům v mapě na základě dat Esri nebo vlastní geometrické sítě,
 • Survey123 pro sběr dat pomocí interaktivních formulářů.

Široká paleta aplikací s sebou však nese i nevýhody. Pokud potřebujeme provést nějaký úkol, musíme nejprve správnou aplikaci v telefonu nalézt, otevřít a v případě potřeby jiné aplikace tu první upozadit a spustit jinou. Přepínání mezi aplikacemi může být nakonec poměrně nepřehledné.

Společnost Esri proto přišla s novou generací mobilních aplikací ArcGIS Field Maps, která cílí na efektivitu práce. Jak? Mobilní aplikace Field Maps je fúzí několika stávajících aplikací.

Plán integrace funkcí mobilních aplikací do prostředí ArcGIS Field Maps.

Tato integrace probíhá v několika fázích. První nastala 2. listopadu 2020, fáze II. a III. jsou plánovány na rok 2021, kdy proběhne integrace aplikací Workforce a Navigator.

Editovatelná mapa, needitovatelná mapa, výběr map a záznam trasy (stopy).

Co ArcGIS Field Maps obsahuje

Pokud si tedy nyní nainstalujete ArcGIS Field Maps, je to jako byste si naráz nainstalovali aplikace Collector, Explorer a Tracker. Grafické rozhraní bude uživatelům stávajících aplikací známé, nepřijdou o žádné funkce a nebudou muset měnit stávající pracovní procesy. Mobilní aplikace ArcGIS Field Maps tak umožňuje:

 • zobrazovat mapy, sbírat a editovat prvky v mapách s povolenou editací,
 • sběr liniových a polygonových prvků pomocí funkce Stream,
 • zobrazování atributových dat a jejich editaci,
 • sběr dat pomocí integrovaných a externích GPS přijímačů,
 • přichytávání k existujícím prvkům,
 • práci v online i offline režimu, a to jak u needitovatelných map pomocí stahování balíčků ve formátu MMPK, tak i stažení editovatelných map do offline režimu pomocí tzv. Offline areas,
 • sledovat zaznamenané trasy,
 • u map měnit podkladové mapy,
 • mapy popisovat pomocí grafického značení,
 • zobrazit a skrýt vrstvy mapy včetně vrstev značení a záznamu stop,
 • zobrazovat legendu vrstev,
 • používat měřicí nástroje pro délky a plochy,
 • vyhledávat jak adresy, tak prvky, pokud to mapa umožňuje,
 • ukládat vyhledaná i libovolná místa pomocí „připínáčků“ do oblíbených míst (záložek),
 • využívat kompas, který zobrazí azimut a vzdálenost mezi polohou uživatele a zájmovým bodem,
 • logování pro usnadnění řešení případných problémů a další….

Vše je přitom součástí jedné jediné aplikace, takže nemusíte přemýšlet, kterou ze tří vašich aplikací právě využít.

Poznámky a vlastní kresba, načtení offline oblasti, připínáček a sběr dat.

Webová aplikace

ArcGIS Field Maps ale není pouze mobilní aplikace, ale i o aplikace webová – ta je zcela nová a je určena k přípravě map pro jejich další využití v mobilní aplikaci a v konečném důsledku i na snížení chybovosti dat při sběru a editaci atributových dat. První užitečné funkce nalezneme již na úvodní stránce. Zde můžeme nastavit, jaké mapy se v mobilní aplikaci zobrazí. Jedná se tedy o filtr, kterým dokážeme zpřehlednit pracovní prostředí aplikace.

Úvodní stránka webové aplikace.

Další užitečnou funkcí je sekce offline, kde kromě nastavení standardních parametrů offline režimu (povolení, offline areas, způsob aktualizace dat, zdroj podkladové mapy) je i informace, zda vůbec je možné mapu převést do offline režimu a případně jaké vrstvy pravidla převodu splňují a jaké ne.

K minimalizaci chyb a větší efektivitě při editaci dat je určeno prostředí šablon a formulářů. Šablony umožní nastavit pořadí prvků – to znamená, že často sbírané prvky můžeme umístit na vrch seznamu, a tak k nim ulehčit přístup. Každé šabloně pak můžeme přiřadit výchozí hodnoty atributů. Šablony se dají kopírovat, a tak můžeme mít pro jeden typ prvku více šablon, každou s jinými výchozími atributy. To dále urychlí práci v terénu tím, že nemusíme vyplňovat všechny atributy.

Formuláře (Smart Forms) nabízí prostor nastavit, jaké atributy uživatel mapy v mobilní aplikaci uvidí. Je na nás, zda do atributové tabulky v aplikaci přidáme všechny atributy, nebo jen některé. Atributy můžeme dále organizovat, a to jak podle jejich pořadí (podobně jako tomu je u šablon), tak i do tematických skupin. Tyto formuláře by ale byla chyba zaměňovat s komplexními formuláři Survey123 – ty zůstanou nadále samostatné. Cílem formulářů v ArcGIS Field Maps je zejména zefektivnit práci s atributy.

Následně můžeme pomocí jazyka Arcade v rámci parametru Conditional Visibility povolit, že se daný atribut či tematická skupina zobrazí pouze při splnění určité podmínky – například skupina obsahující atribut Průměr kmene stromu se objeví, jen pouze pokud atribut typ sbíraného prvku bude Strom. Tím například efektivně vymezíme, aby uživatelé nesbírali k danému typu prvku nerelevantní atributy.

Často kladené dotazy

Jistě vás nyní napadly tři otázky:

Jakou k ArcGIS Field Maps potřebuji licenci?

ArcGIS Field Maps nevyžadují jednu konkrétní licenci – pro zobrazení veřejných map a balíčků se nemusíte ani přihlašovat. Další funkcionalitu získáte podle přiřazeného uživatelského typu – Viewer, Editor, Field Worker – až po samostatnou licenci aplikace Tracker.

Co se stane se stávajícími aplikacemi Collector, Explorer a Tracker?

Nyní běží přechodné období, po které budou tyto aplikace stále dostupné, budou aktualizovány, opravovány a budou podporovány, nicméně již nebudou dále získávat novou funkcionalitu. Vývoj se tak zaměřuje pouze na ArcGIS Field Maps. Přechodné období bude, podle aktuálních informací, trvat do prosince 2021.

Na jaké zařízení ArcGIS Field Maps nainstaluji?

Mobilní aplikaci nainstalujete na zařízení s operačním systémem iOS 13.5 a vyššími, nebo Android 8 a vyššími s podporou Google Play Services 11.6.0. Připojovat se pak můžete k ArcGIS Online nebo k ArcGIS Enterprise 10.6.1 a novější.

Webovou aplikaci nainstalujete na ArcGIS Enterprise 10.8.1. Již nyní ji uvidíte v nabídce aplikací na ArcGIS Online a od verze 10.9 by měla být integrální součástí ArcGIS Enterprise.

Ačkoliv jsou ArcGIS Field Maps zcela novou aplikací, tak se jí nemusíte bát. Uvidíte, že práce se ní je stejná jako s původními samostatnými aplikacemi. Díky tomu, že integruje funkce původních aplikací a přináší navíc i webovou aplikaci, určitě přispěje ke snížení časové náročnosti terénního mapování. Tak hurá do Field Maps!

Mohlo by vás zajímat

Software

ArcGIS Dashboards

Pokud jste se s aplikací ArcGIS Dashboards ještě neseznámili, rádi bychom to teď napravili. Jedná se o aplikaci zpracovávající data do přehledných grafických výstupů, jako jsou různé ukazatele a grafy. Ovládání aplikace je jednoduché, takže ani není třeba mít předchozí zkušenost s prací s GIS.
Software

Co je nového v Drone2Map (červen 2022)

V červnu 2022 byla vydána nová verze aplikace ArcGIS Drone2Map 2022.1, která obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení.
Software

Nástroje pro práci s daty RÚIAN a ISKN

Potřebujete pracovat s daty katastru a RÚIAN přímo v ArcGIS Pro nebo je nějakým způsobem publikovat ve webové aplikaci? Podívejte se na nástroje, které vám s tímto úkolem pomohou.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo