Analytické nástroje v Map Vieweru na ArcGIS Online

Dne
5
.
4
.
2023

Aplikace Map Viewer na ArcGIS Online je vytvořena pomocí nejnovější technologie pro webový GIS: ArcGIS API for JavaScript 4.x, která umožňuje pokročilou vizualizaci prostorových dat. Prozatím jí ale chyběly analytické nástroje, se kterými se mohlo pracovat ve starší verzi. S poslední aktualizací ArcGIS Online jsou konečně k dispozici!

Prokop KurandaProkop Kuranda

V aplikaci Map Viewer jsou nástroje pro analýzu umístěny v pravém postranním panelu. Po vybrání se otevře panel Analýza se dvěma možnostmi – Nástroje a Historie.

Analytické nástroje

Možnost Nástroje zahrnuje analytické nástroje pro prvky, a pokud máte nadstavbu ArcGIS Image for ArcGIS Online, budou zde nástroje i pro analýzu rastrů. Nástroje můžete filtrovat podle typu analýzy nebo vyhledávat pomocí klíčového slova. Stejně jako v aplikaci Map Viewer Classic jsou nástroje seskupeny do tematických kategorií. Nástroje pro analýzu prvků a rastrů se navíc odlišují jinou sadou ikon.

Oproti starší verzi prohlížeče naleznete v těchto nástrojích i několik dalších funkcí pro snazší použití. Například hned po přidání vrstvy můžete vidět, kolik prvků bude analyzováno. V sekci Nastavení prostředí také můžete vybrat souřadnicový systém pro výstup z analýzy.

Analýzy spotřebovávají stejné množství kreditů jako v aplikaci Map Viewer Classic a i zde máte možnost nejprve nechat nástroj odhadnout jejich počet před spuštěním analýzy díky možnosti „Odhadnout kredity“.

Aplikace Map Viewer dnes obsahuje většinu nástrojů pro analýzu prvků, se kterými jste mohli pracovat v aplikaci Map Viewer Classic. Níže uvedené video zachycuje příklad použití nástrojů Sledování po proudu (Trace Downstream) a Obohacení vrstvy (Enrich Layer) k předpovědi toku lávových proudů a odhadu jeho možného dopadu.

Uživatelé s nadstavbou ArcGIS Image for ArcGIS Online mají v této verzi přístup k 24 nástrojům pro rastrovou analýzu. Zbývající analytické funkce budou do aplikace Map Viewer převedeny v budoucích verzích (například rastrové funkce a editor šablon rastrových funkcí). Další informace naleznete na blogu What's New in ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Historie analýz

Historie analýz je novou zajímavou funkcí. Pokud se analýzami zabýváte, jistě znáte situaci, kdy analytik spouští několikrát za sebou stejné nástroje za účelem ladění parametrů a zkoumání vlivu jejich úpravy na výsledný proces. Informace o nastavení parametrů se ukládají do historie přímo v aplikaci, a to jak pro úspěšné analýzy, tak ty neúspěšné, a dokonce i pro ty, které jste vůbec nespustili. V historii můžete vidět detailní informace o každé úloze, například vstupní parametry, vypočtený výstup, výpočetní čas, čas skončení úlohy a případně chyby při výpočtu. Z historie můžete znovu spustit jakoukoliv dříve spuštěnou analýzu se stejnými nebo upravenými parametry.

Ve videu níže můžete vidět, jak jsou analýzy využity pro výpočet reakční doby požárních stanic v závislosti na provozu v okolí.

Po uložení webové mapy se spolu s ní uloží také historie analýzy, kterou lze sdílet s kýmkoli v organizaci. Historie vám později pomůže lépe porozumět pracovním postupům, které jste použili k vytvoření dat a vrstev v projektu webové mapy.

Analytické nástroje v aplikaci Map Viewer jsou tedy dostupné již v aktuální verzi. A až budete mít nějakou analýzu vypočítanou, nezapomeňte, že jsou k dispozici také grafy, které můžete pro vizualizaci výsledků v aplikaci využít.

Mohlo by vás zajímat

Software

Nástroje pro práci s daty RÚIAN a ISKN

Potřebujete pracovat s daty katastru a RÚIAN přímo v ArcGIS Pro nebo je nějakým způsobem publikovat ve webové aplikaci? Podívejte se na nástroje, které vám s tímto úkolem pomohou.
Software

Nové mapy s příběhem v novém

Od července 2019, kdy Esri vydala novou generaci map s příběhem, která postupně nahrazuje klasické mapy s příběhem, již uplynul více než rok a za tu dobu se dočkaly mnoha změn a vylepšení. Co mapy s příběhem aktuálně nabízejí?
Software

Map Viewer Beta

Nová verze Prohlížeče map, Map Viewer Beta, si svou premiéru odbyla sice již v září 2019, ale od té doby obdržela mnoho nových vylepšení a funkcí. Tento článek vám představí, proč byste si měli Map Viewer Beta vyzkoušet a třeba i začít používat.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo