ArcGIS Utility Network

Dne
14
.
9
.
2020

ArcGIS Utility Network je nová generace datového modelu Esri pro inženýrské sítě. Co vše tato technologie přináší a proč je nyní nejlepší čas, aby do ní správci inženýrských sítí začali svá data převádět?

Jan BorovanskýJan Borovanský
ArcGIS Utility Network

ArcGIS Utility Network

Nový koncept utilitního datového modelu vznikl jako reakce na měnící se potřeby správců inženýrských sítí a telekomunikačních společností. Smyslem tohoto nového modelu je, aby vedle standardní evidence prvků sítě, provádění tradičních síťových analýz či plánování sítě, zohledňoval i další nové možnosti vycházející z aktuálních trendů digitální transformace. Současný IT svět totiž vypadá jinak než před dvaceti lety a neustálý růst výpočetního výkonu ve spojení se širokou dostupností internetu, možnostmi chytrých telefonů a rychlým nástupem Internetu věcí (IoT) zcela změnil způsob, jakým dnes pracujeme.

Proč investovat do změny?

Změna klíčové technologie nevyhnutelně přináší i určitá rizika a vždy by proto měla být zároveň i strategickým rozhodnutím sledujícím obchodní cíle společnosti. Celková přidaná hodnota nového řešení by také měla převyšovat výši nákladů a rizik plynoucích například ze setrvání u zastaralého řešení.

Utilitní společnosti svoji hodnotu tradičně stavějí na poskytování bezpečné, spolehlivé a dostupné sítě. V současné době se však objevuje i celá řada nových hodnot, které je potřeba zohlednit. Jmenujme například:

  • zákaznický přístup,
  • dlouhodobá udržitelnost,
  • vyšší efektivita a odolnost,
  • digitalizace,
  • ekologie.

Nová technologie by tedy neměla „jen“ pomáhat budovat a udržovat spolehlivou síť, měla by společnostem umožnit získat také konkurenční výhodu, podpořit procesy na více úrovních zároveň a mít reálně měřitelný dopad na návratnost investice.

Například společnosti poskytující elektrickou energii dnes čelí velkým výzvám, mezi které patří zvyšující se elektrifikace v dopravě (elektromobilita, …), nutnost naplnit podíly „zelené energie“, stárnutí zařízení, ale také změny klimatu s častými výkyvy počasí nebo neustálý růst požadavků zákazníků, kteří chtějí být informováni a obsluhováni v reálném čase.

Řešení těchto výzev vyžaduje inovace podpořené manažerským rozhodnutím, plánováním a postupnou modernizaci procesů společnosti, která jde ruku v ruce s digitalizací. To vše samozřejmě není možné zajisti jediným softwarem nebo technologickým řešením. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že nový datový model ArcGIS Utility Network, podpořený širokou platformou dalších produktů Esri, je moderním nástrojem a dobrým partnerem do dnešní doby plné změn.

Ukázka ArcGIS Utility Network na datech kanalizace.

Podpora nových druhů aktivit

Správci inženýrských sítí pomocí GIS řeší zejména systémy evidence a dokumentace sítě, management pracovních sil, pohotovostní a havarijní situace a případně i některé služby zákazníkům. Objevují se však i další oblasti, o které se tyto společnosti zajímají a které má GIS potenciál zastřešit – jedná se zejména o IoT, Big Data, obnovitelné zdroje, zpracování snímků z dronů a z družic, plánování sítě, umělou inteligenci, strojové učení, BIM, 3D vizualizaci, tvorbu digitálního dvojčete a celou řadu dalších. Moderní GIS tyto trendy reflektuje a ArcGIS Utility Network je svou provázaností na další produkty Esri umožňuje plně využít.

V následujících odstavcích si proto podrobněji přiblížíme některé z principů, z nichž ArcGIS Utility Network vychází.   

Modelování sítě jako nikdy předtím

ArcGIS Utility Network nabízí nástroje pro přesnou modelaci všech prvků sítě. Dokonce tak přesnou, že je možné vytvořit 3D digitální dvojče reálných zařízení, např. transformátorů. Samozřejmostí je také možnost zobrazit síť v mapě nebo ve formě diagramu. Každý uživatel se ale může sám rozhodnout, do jaké míry detailu bude chtít svá data evidovat. S přesnými daty lze pak pracovat jako s modely reálných sítí (dvojčaty reality) a provádět na nich testování či analýzy rizik a krizových situací. To vše ve virtuálním prostředí, a tedy bez dopadu na fyzickou síť a s minimálními náklady.

Utility Network umožňuje jedna a ta samá data zobrazit schematicky nebo ve 3D.

Propojení prvků je kromě standardní geometrické vazby umožněno i dalšími způsoby: na základě konektivity (propojení nezávislých prvků), na základě obsahu (co je uvnitř) a prostřednictvím konstrukce (na které je prvek umístěn). Evidovat lze v rámci Utility Network také ne-prostorové objekty navázané na prostorové prvky, například jednotlivá vlákna v optickém kabelu.

A spatial cable communication line is displayed which contains twelve nonspatial fiber strands.
Utilitní síť umožňuje evidovat například jednotlivá vlákna v optickém kabelu.

Data jako webové služby

Data jsou v rámci Utility Network ukládána v geodatabázi a následně poskytována ve formě webových služeb přístupných přes rozhraní REST, a to se všemi výhodami, které tento koncept nabízí. Za všechny jmenujme například možnost sledovat a editovat aktuální data kdykoli a z jakéhokoli zařízení, ať se jedná o desktopy, webové klienty či mobilní zařízení v terénu.

Zajištění validity dat, verzování

Utility Network jako součást platformy ArcGIS umožňuje zavést topologická pravidla a logiku pro zajištění bezpečnosti, přesnosti a konzistentnosti dat. Editace probíhá prostřednictvím služeb ArcGIS Serveru v režimu nového způsobu verzování s možností využívat funkce undo/redo včetně volitelného schvalování změn pověřeným pracovníkem před samotným zápisem. Validace dat přímo v terénu snižuje nároky na následné práce v kanceláři. Pomocí vícefázového zabezpečení lze odstupňovat nejen, kdo data vidí, ale také co s nimi má povoleno dělat (s využitím uživatelských rolí a přiřazením práv).

Validace změn a zobrazení území, ve kterém proběhla editace.

Dashboardy v reálném čase

Dashboardy v sobě sdružují různorodé informace v reálném čase (stav sítě včetně plánované údržby, statistiky, data z IoT v geografickém kontextu, …) a mohou tak poskytovat rychlý přehled o aktuální situaci a problémech na síti. 

Dnes geometrická, zítra utilitní síť

Díváme-li se na tuto změnu technologie jako dlouhodobý uživatel stávající geometrické sítě, který pracuje v prostředí ArcMap, může se nám to vše zdát poněkud abstraktní a možná i složitě uchopitelné. Pravdu ale je, že se zde jedná o mnohem více, než o pouhou generační obměnu těžkého klienta z aplikace ArcMap na aplikaci ArcGIS Pro.  

Ve skutečnosti se totiž jedná o celkovou změnu koncepce dosavadní práce v prostředí GIS, kdy dochází přesunu ze zažité architektury „klient – server“ na architekturu založenou na webových službách. Princip ArcGIS Utility Network totiž spočívá v přenosu klíčových funkcí systému na stranu ArcGIS Enterprise, přičemž desktopový klient se pro běžné uživatele stává jen jedním z mnoha možných klientů. Transformaci role stávajícího desktopového klienta ArcMap je proto potřeba vnímat mnohem šířeji a zvážit nejlepší způsob vybudování jeho ekvivalentu v koncepci nové:

Je tedy zřejmé, že nás čeká významná změna v dosavadním přístupu ke správě inženýrských sítí. S ohledem na vývoj ve světě IT tuto změnu ale vítáme, neboť otevírá zcela nové možnosti a nabízí řešení aktuálních otázek v oblastech, jako jsou digitalizace, decentralizace či přístup a připojení odkudkoli.

Další zdroje informací

Mohlo by vás zajímat

Software

Co je nového v Drone2Map (červen 2022)

V červnu 2022 byla vydána nová verze aplikace ArcGIS Drone2Map 2022.1, která obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení.
Software

ArcGIS Dashboards

Pokud jste se s aplikací ArcGIS Dashboards ještě neseznámili, rádi bychom to teď napravili. Jedná se o aplikaci zpracovávající data do přehledných grafických výstupů, jako jsou různé ukazatele a grafy. Ovládání aplikace je jednoduché, takže ani není třeba mít předchozí zkušenost s prací s GIS.
Software

Map Viewer Beta

Nová verze Prohlížeče map, Map Viewer Beta, si svou premiéru odbyla sice již v září 2019, ale od té doby obdržela mnoho nových vylepšení a funkcí. Tento článek vám představí, proč byste si měli Map Viewer Beta vyzkoušet a třeba i začít používat.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo