Map Viewer Beta

Dne
23
.
2
.
2021

Nová verze Prohlížeče map, Map Viewer Beta, si svou premiéru odbyla sice již v září 2019, ale od té doby obdržela mnoho nových vylepšení a funkcí. Tento článek vám představí, proč byste si měli Map Viewer Beta vyzkoušet a třeba i začít používat.

Markéta BraunováMarkéta Braunová

Map Viewer Beta byl nejprve přístupný jen na ArcGIS Online, od konce července 2020, kdy byla vydána zatím poslední verze ArcGIS Enterprise 10.8.1, ho navíc mohou využívat i uživatelé ArcGIS Enterprise. A díky aktualizačním balíčkům, které pro Map Viewer Beta vycházejí, mají zajištěnou i nejnovější funkcionalitu. Nejprve však k tomu, jak ho zprovoznit v prostředí ArcGIS Enterprise.

Map Viewer Beta do (skoro) každého ArcGIS Enterprise!

Jak již bylo naznačeno v úvodu tohoto článku, beta verze aplikace Map Viewer je kompatibilní pouze s ArcGIS Enterprise 10.8.1. Zároveň není součástí základní konfigurace a je nutné ji instalovat dodatečně. Instalační soubor si lze stáhnout z odkazu, který Esri uveřejnila v rámci blogu, který se tomuto tématu věnuje.

K dispozici je instalační soubor jak pro operační systém Windows, tak Linux, který je potřeba instalovat na počítač(e), kde se nachází komponenta Portal for ArcGIS. Samotný proces instalace netrvá déle jak 30 minut, ale je nutné počítat s tím, že při něm dojde k restartování portálové služby. Je tedy vhodné s instalací počkat na méně vytíženou dobu, během které nebude restart služby vadit.

Esri zároveň aktualizuje verzi produktu, která se vám po kliknutí na odkaz stáhne. V době vydání tohoto článku se pod odkazy skrývala aktualizace pro Map Viewer Beta s pořadovým číslem 4, která odpovídá lednové verzi produktu. Takto je zajištěno, že i uživatelé ArcGIS Enterprise mají k dispozici aktuální verzi. V případě, že Map Viewer Beta máte již instalovaný a stahovali byste si jeho novější verzi, je nutné nejprve původní verzi odinstalovat a až následně instalovat tu aktuální.

Po dokončení instalace se uživatelům s administrátorskými právy v nastavení organizace (Organizace – Nastavení – Mapa) objeví šoupátko, kterým mohou povolit či zakázat používání Map Viewer Beta v prostředí ArcGIS Enterprise. Toto nastavení je dostupné i administrátorům na ArcGIS Online. Na rozdíl od prostředí ArcGIS Enterprise však nemusí řešit proces instalace – Map Viewer Beta je součástí ArcGIS Online.

A co že to ten Map Viewer Beta vlastně umí?

Díky technologii ArcGIS API for JavaScript 4.x, na které je Map Viewer Beta postaven, se uživatelům otevírají nové možnosti tvorby a prezentace map. Určitě oceníte například to, s jakou rychlostí se vykreslují změny provedené v mapě v porovnání se starší verzí Prohlížeče map.

Map Viewer Beta lze spustit buď ze Spouštěče aplikací (9 teček vedle uživatelského jména) nebo ze stránky s detaily pro danou vrstvu.

Lákadel, proč přejít na Map Viewer Beta, je více. Jak již bylo zmíněno, nabízí takřka okamžité vykreslování změn provedených v mapě. Dále nové funkce, jako je třeba hustota teček – nový styl, pomocí kterého zobrazíte číselné hodnoty daného atributu jako tečky, což se hodí například pro statistická data. Nebo shlukování, kterým šikovně zredukujete množství prvků, které se na mapě budou zobrazovat. Nastavením filtru zase zajistíte, aby se v mapě zobrazovaly jen důležité informace, a vhodným výběrem barevné škály doladíte celkový dojem z mapy. Za zmínku určitě také stojí míchání, pomocí kterého můžete zobrazit více vrstev přes sebe.

Počty obyvatel v jednotlivých obcích znázorněné metodou hustoty teček.

V říjnové aktualizaci byla do Map Viewer Beta implementována funkcionalita, která umožňuje do mapy přidávat soubory ve formátu CSV přes URL adresu. Jakákoliv změna ve zdrojovém souboru se tedy ihned projeví i v mapě. Zatím jsou podporovány pouze CSV soubory, které obsahují souřadnice polohy (tj. nelze tímto způsobem přidávat CSV soubory, které obsahují adresy). Další novinkou je přidání náhledu změn při konfigurování vyskakovacích oken (pop-up). Díky tomuto vylepšení rovnou vidíte, jak se provedené změny promítnou do výsledné podoby pop-up okna.

Aktualizace z ledna 2021 přinesla změny zaměřené zejména na vykreslování dat. Dříve bylo možné data obsahující hodnoty nad nebo pod sledovaným průměrem zobrazovat jen pomocí barevných škál. Nejnovější aktualizace do Map Vieweru Beta přináší možnost tato data zobrazovat i pomocí symbolů, což dosud bylo možné pouze u vzestupného a sestupného řazení dat. Symboly lze také nově otáčet, a tím měnit výsledný vzhled i při použití stejných symbolů a barev.

Kompatibilita klasické a beta verze Prohlížeče map

Jistě vás také napadla otázka, jak je to s kompatibilitou map, které byly vytvořené v klasické verzi Prohlížeče map a které byste chtěli otevřít v Map Viewer Beta a naopak. Dobrá zpráva! V tomto případě kompatibilita funguje oběma směry. Má to samozřejmě ale i určité výjimky (ostatně jako všechno).

Ty se týkají zejména prvků a vylepšení (např. míchání nebo hustota teček), které jsou exkluzivně dostupné pouze v beta verzi a klasickou verzí nejsou podporovány. I klasická verze však stále nabízí funkcionalitu, která zatím není součástí Map Viewer Beta. V obou případech budete na tuto skutečnost upozorněni varovnou hláškou (mohou v ní být uvedeny i konkrétní vrstvy, kterých se konflikt týká). Výsledkem pak často bývá, že se nepodporovaný obsah v mapě prostě jen neobjeví, nebo objeví, ale bude mít například jinou symbologii.

Esri pro uživatele sepsala strukturovaný přehled, ve kterém je rozepsána kompatibilita obou Prohlížečů pro základní úkony s mapou a typy dat. V dalším článku jsou rozebrány konkrétní problémy a úskalí zpětné kompatibility beta verze s klasickou verzí. V případě otevření mapy v jiné verzi Prohlížeče, než ve které byla původně vytvořena, lze obecně doporučit, abyste si mapu uložili jako novou položku, čímž původní položka zůstane zachována s veškerou funkcionalitou a zároveň s mapou budete moci pracovat v obou verzích.

Závěrem

Map Viewer Beta je produkt, který se neustále vyvíjí. To s sebou samozřejmě přináší i skutečnosti, že ne všechno v něm může perfektně fungovat, nebo to zatím nemusí umět vůbec. Přesto již nyní umí o hodně více, než jeho předchozí verze, a vřele doporučujeme se s ním začít seznamovat.

Doporučené stránky

Mohlo by vás zajímat

Software

ArcGIS Experience Builder

Novým moderním nástrojem pro budování webových aplikací je na platformě Esri ArcGIS Experience Builder. Proč tu máme další „builder“? Jaké jsou jeho přednosti? Bude starý známý Web AppBuilder nahrazen? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete v tomto článku.
Software

První kroky v ArcGIS GeoBIM

Světy GIS a BIM se propojují v prostředí aplikace ArcGIS GeoBIM. Naučíme vás, jak ji správně nastavit, abyste spolupráci obou těchto systémů mohli využívat i ve vašich projektech.
Software

ArcGIS Dashboards

Pokud jste se s aplikací ArcGIS Dashboards ještě neseznámili, rádi bychom to teď napravili. Jedná se o aplikaci zpracovávající data do přehledných grafických výstupů, jako jsou různé ukazatele a grafy. Ovládání aplikace je jednoduché, takže ani není třeba mít předchozí zkušenost s prací s GIS.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo