ArcGIS Dashboards

Dne
23
.
2
.
2022

Pokud jste se s aplikací ArcGIS Dashboards ještě neseznámili, rádi bychom to teď napravili. Jedná se o aplikaci zpracovávající data do přehledných grafických výstupů, jako jsou různé ukazatele a grafy. Ovládání aplikace je jednoduché, takže ani není třeba mít předchozí zkušenost s prací s GIS.

Lenka KalibováLenka Kalibová

Co vám může aplikace ArcGIS Dashboards nabídnout? Především jde o přehlednou vizualizaci dat. Tyto výstupy dokážou zaujmout širokou veřejnost a zároveň je lze rychle přizpůsobit specifickým požadavkům náročných uživatelů, kteří aplikace využijí při práci. Vizualizace dat interaktivními grafickými prvky pomáhá vnést vhled do řešené problematiky. Pokud tedy hledáte moderní způsob, jak odpovídat na otázky a řešit problémy, zkuste využít dashboardy.

Aplikaci sestavíte z prvků, které potřebujete

V ArcGIS Dashboards můžete používat nejen obvyklé funkce webových mapových aplikací, ale dokážete do nich vložit také nástroje sledující průběžně se měnící data. Okna a ukazatele pak zobrazují tabulky, různé typy grafů, mapy nebo dokonce výstupy síťové analýzy.

Ukázka dashboardu – data o čerpání dotací.

Všechna tato interaktivní okna lze nastavit podle vlastních potřeb. Ve správci aplikace si můžete zvolit, jaké nástroje bude obsahovat, přičemž nejste limitováni pouze jedním mapovým oknem – můžete jich totiž použít hned několik. Výřezy map v jednotlivých oknech lze spolu synchronizovat a aplikace podporuje i počítače s více obrazovkami.

Pokud potřebujete prezentovat data, dashboardy nemusíte nijak programovat – jsou připravené k okamžitému použití. Můžete využít svá data v systému ArcGIS nebo připojit data z jiných zdrojů, včetně online streamů měnících se v reálném čase. To může dodat analýze širší kontext. Nad přístupem a sdílením aplikace máte plnou kontrolu, takže se můžete rozhodnout, kdo ji uvidí – vy, váš tým, vaše organizace nebo celá veřejnost.

Ukázky z praxe

Lépe si však funkce ArcGIS Dashboards představíte, když si aplikace vyzkoušíte. Proto jsme si pro vás připravili přehled několika reálně používaných aplikací, na kterých se můžete seznámit s různými typy nástrojů.

Informace pro celý svět o Covid-19

Aplikace ArcGIS Dashboards se ukázaly jako velmi praktické zvláště se začátkem pandemie Covid-19 – efektivně dokázaly využít neustále se měnící data a zdařile zkombinovaly různé typy grafických prvků s mapami. Pravděpodobně nejznámější aplikací uplynulých dvou let, která využívá dashboardy, je aplikace Univerzity Johnse Hopkinse, která zobrazuje nejaktuálnější data týkající se viru Covid-19 na celém světě. Umístění v cloudu ArcGIS Online umožnilo, aby aplikace zvládala návštěvnost milionů lidí z celého světa denně.

Dashboard s přehledem dat o Covid-19 z celého světa.

Ani v Česku jsme však nezůstali pozadu. Stejnému tématu, ale na regionální úrovni, se věnuje například aplikace Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. Zobrazuje dva typy grafů a přehledně seřazená data, která nabízí pohled na aktuální situaci kolem přítomnosti viru.

Aktuální situace Covid-19 v Karlovarském kraji.

Že dashboardy lze ve zdravotnictví skvěle využít, dokázala i Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, která vytvořila webovou aplikaci plnou dat týkajících se výskytu akutních respiračních onemocnění mimo Covid-19 v celém regionu. Kromě grafu a přehledu aktuálních dat zde najdete i mapu okresů podle výskytu nemocných.

Respirační choroby ve Středočeském kraji.

Přehled o parkovacích místech

Společnost Esri využila dopravní data k vytvoření aplikace, která zobrazuje klasifikaci parkovacích míst. Kombinace satelitních snímků, vektorových vrstev a grafů slouží k vizualizaci kapacity parkovišť.

Parkovací místa.

Veřejný prostor

Protože jsou aplikace vytvořené pomocí ArcGIS Dashboards jednoduché a srozumitelné, dokážou dobře sloužit široké veřejnosti. Příkladem dobré praxe je například aplikace Středočeského kraje zobrazující sportoviště. Kromě grafů zde najdete i mapu, která ukazuje různé typy sportovišť v kraji roztříděné podle jejich stavu.

Sportoviště ve Středočeském kraji.

Krajský úřad Středočeského kraje také využil, že aplikace ArcGIS Dashboards nemusí sloužit pouze k vizualizaci a rychlé analýze dat a že jsou vhodné i k přehledné evidenci nejrůznějších informací. Aplikace zobrazující data o čerpání dotací je toho důkazem.

Jak s vytvářením aplikací začít

Jestliže si nyní chcete vyzkoušet vytvořit si vlastní aplikaci, je to hračka. Doporučujeme vám postupovat podle srozumitelně sepsaného návodu, který najdete na blogu Esri. Krok po kroku se podle něj dopracujete k hezké a funkční aplikaci. Věříme, že se setkáte se samými pozitivními reakcemi, ale hlavně poznáte, jak vám ArcGIS Dashboards může zjednodušit práci s daty.

Mohlo by vás zajímat

Software

ArcGIS Utility Network

ArcGIS Utility Network je nová generace datového modelu Esri pro inženýrské sítě. Co vše tato technologie přináší a proč je nyní nejlepší čas, aby do ní správci inženýrských sítí začali svá data převádět?
Software

Nové mapy s příběhem v novém

Od července 2019, kdy Esri vydala novou generaci map s příběhem, která postupně nahrazuje klasické mapy s příběhem, již uplynul více než rok a za tu dobu se dočkaly mnoha změn a vylepšení. Co mapy s příběhem aktuálně nabízejí?
Software

Co je nového v Drone2Map (červen 2022)

V červnu 2022 byla vydána nová verze aplikace ArcGIS Drone2Map 2022.1, která obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo