Strategické využití otevřených dat pro moderní veřejnou správu v Brně

Dne
3
.
6
.
2024

Datový portál Města Brna hraje významnou roli v implementaci směrnice EU o otevřených datech, na což poukázala v časopise ArcNews i společnosti Esri.

Hana SoučkováHana Součková

V aktuálním čísle magazínu ArcNews vyšel článek zaměřený na portál Města Brna s názvem „In the Czech Republic, Brno Unlocks the Power of Open Data with ArcGIS Hub“, v němž se podrobnosti o portálu mohou dozvědět uživatelé GIS z celého světa. Portál data.brno.cz, vytvořený pomocí ArcGIS Hub, se stal klíčovým zdrojem informací o městě, umožňujícím každému stahovat dynamická data a integrovat je do vlastních projektů a systémů. Nicméně jeho význam nekončí pouze u poskytování dat – slouží také jako společná platforma pro Strategii #brno2050, základní strategický rozvojový dokument Brna, a podporuje tak spolupráci v rámci městského úřadu napříč odděleními.

Implementace směrnice EU

Evropská směrnice č. 2019/1024 se zaměřuje na otevřená data a opakované využití informací z veřejného sektoru. Veřejné instituce mají povinnost automaticky zveřejňovat svá data jako otevřená, pokud není důvod k jejich ochraně z hlediska soukromí nebo bezpečnosti. Cílem této směrnice je zlepšit transparentnost veřejné správy, podpořit inovace a digitální ekonomiku a posílit práva občanů na přístup k informacím z veřejného sektoru.

V souladu s touto směrnicí Brno zavedlo strategii „open data by default“, která směřuje město k transparentnosti veřejných dat. Tato strategie má za cíl zajistit, aby byla data z veřejných institucí co nejdostupnější pro občany i další subjekty. I díky tomuto portálu tak Brno aktivně naplňuje požadavky evropské směrnice a usnadňuje zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Co portál nabízí

S nabídkou více než 150 datových sad s komplexními metadaty, které jsou pravidelně aktualizovány, obyvatelé získávají okamžitý přístup k informacím o počasí, dopravě, bydlení, životním prostředí nebo například volebních výsledcích a dalších klíčových aspektech života v Brně. Data jsou dostupná ve strojově čitelném formátu bez licenčních omezení.

Brno využívá otevřená data také k vytváření aplikací a storymap. Týkají se všech aspektů života v Brně, podílejí se na zlepšení životního prostředí a poskytují hodnotné informace občanům i firmám. Například aplikace BRNO BRZO informuje o rozvoji města a plánovaných projektech, jiná aplikace vizualizuje cyklistická opatření ve městě, mapy solárního potenciálu pomáhají identifikovat vhodná místa pro instalaci solárních panelů…
Takových aplikací nabízí portál téměř sto.

ArcGIS Hub

Systém ArcGIS Hub, v němž je portál vytvořený, umožňuje Brnu snadné sdílení a správu prostorových dat. Správcům dat pomáhá s jejich sdílením a veřejnosti s jejich využíváním, tím, že zajišťuje různé způsoby připojení se k datům (prostřednictvím různých API nebo přímo jako stažení souboru) a poskytuje také prostředí pro tvorbu mapových prohlížecích aplikací. Zvyšuje tak efektivitu využívání informací, usnadňuje plánování veřejných služeb a díky tomu mohou městské úřady, organizace a občané lépe spolupracovat. Podrobněji o systému ArcGIS Hub se můžete dočíst v článku na #blogu ARCDATA: Datový portál města Brna.

Závěrem

Brno se stalo inspirativním příkladem moderní veřejné správy, která aktivně využívá otevřená data a technologii ArcGIS Hub k inovacím, posílení transparentnosti a ke zvýšení zájmu veřejnosti. Díky datovým analýzám a vizualizacím město optimalizuje své plány a strategie, a to s pomocí moderních technologií a interaktivního přístupu k rozhodování. Tento přístup nejen přináší konkrétní přínosy pro město a jeho obyvatele, ale také slouží jako model pro ostatní města v České republice a ve světe, jak efektivně využívat potenciál otevřených dat pro úspěšný rozvoj města.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Utilitní Jihlava

V roce 2021 se Jihlava stala novým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území – sta kilometrů vedení a tisíců objektů, které je nutné podrobně evidovat, sledovat a pracovat s nimi. Na oddělení GIS Magistrátu města Jihlavy jsme tak stáli před nesnadným úkolem prakticky na zelené louce vybudovat funkční systém pro správu celé této infrastruktury.
Nasazení v praxi

Využití 3D digitálního modelu Prahy v mezinárodní urbanistické soutěži

Začátkem prosince byly vyhlášeny výsledky mezinárodního urbanistického soutěžního workshopu „FLORENC 21“. Výběru vítěze předcházelo hodnocení odborné poroty a přizvaných expertů, kteří k tomu mimo jiné využili aplikaci pro zobrazení soutěžních návrhů ve 3D modelu Prahy, vyvinutou pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha).
Nasazení v praxi

Jak nasadit ArcGIS na celé město?

Nasadit GIS tak, aby se opravdu stal systémem pro celý městský úřad, nemusí být ve skutečnosti tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Přiblížíme vám proto, jak s tímto nelehkým úkolem může pomoci koncept neomezené multilicence.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo