Datový portál města Brna

Dne
22
.
6
.
2021

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?

Róbert Spál Róbert Spál

V březnu 2018 spustilo město Brno svůj první datový portál data.brno.cz. Platforma fungovala jako klasický web spravovaný ve Wordpressu a jako katalog pro správu dat byl zvolen open source software CKAN, se kterým mají mnohé české samosprávy a instituce zkušenosti. časem se však objevily nové požadavky související s datovým rozhraním, se sdílením ve více formátech či s publikací senzorických dat. Správa těchto dvou systémů byla také náročnější, než se ze začátku předpokládalo, prodražovala a zpomalovala práci spojenou se správou a publikací otevřených dat.

Jako náhrada za CKAN byl vybrán systém ArcGIS Hub. Hlavními důvody byly jeho vysoká technologická vyspělost, integrace katalogové a webové části, kontinuální vývoj a údržba systému na straně Esri a přímá integrace senzorických dat GeoEvent Serveru, kterým město Brno disponuje.

Úvodní obrazovka data.brno.cz.

Formáty pro přístup k datům

ArcGIS Hub pro prostorové nebo tabelární datasety ve formě služeb automaticky generuje 5 formátů ke stažení – CSV, shapefile, KML, file geodatabase a GeoJSON. Jelikož si Brno už dlouhá léta vede všechna svá prostorová data v geodatabázích, které jsou vhodné pro užití v Hubu, bylo toto řešení ideální. Navíc je pro každý dataset generován JSON feed i s rozhraním API, které tak umožňuje jednoduché napojení dat do vlastních aplikací nebo systémů bez nutnosti manuálního stahování dat. Po zhruba čtyřech měsících provozu portálu začaly tuto funkcionalitu využívat první soukromé subjekty z oblasti mikromobility, kdy jsou jejich aplikace napojeny na naše data o stojanech a místech pro odkládání sdílených kol a koloběžek.

Detail datasetu Cyklistické nehody.

Integrace webu a katalogu

Dalším neméně důležitým faktorem byla integrace webu a katalogu. ArcGIS Hub je řešen integrací katalogu a webu, kdy jsou oba spolu provázány natolik, že tvoří jeden systém. Webovou část si může uživatel postavit pomocí metody WYSIWYG. Všechny komponenty webu jako text, obrázky, iframes nebo galerie aplikací se vytváří pomocí jednoduchého přetažení z editačního panelu do šablony webu. Tím, že je webová část provázána s katalogem, vybrané komponenty komunikují s katalogem přímo a uživatelé se tak dostanou k informacím z katalogu přímo na webu. Jedná se například o komponentu vyhledávacího okna anebo statistické karty datasetu.

Editační prostředí webové části ArcGIS Hub.

Průběžný vývoj Hubu

Dalším důvodem, proč jsme se rozhodli využít Hub, byl také fakt, že katalog i s webovou částí jsou neustále vyvíjeny ze strany Esri a náš dataportál se tak neustále vylepšuje a vyvíjí. Na jedné straně jsme tím přišli o možnost vlastního vývoje katalogu i webu, na straně druhé je vývoj ze strany Esri celkem rychlý, protože správci pružně reagují na zjištěné bugy a návrhy na zlepšení. Navíc tento hromadný vývoj nás vyjde mnohem levněji než financování vývoje vlastního nástroje. Sledovat vývoj Hubu může kdokoliv na hub.arcgis.com/pages/changelog. Kromě toho celá webová část Hubu je propojena také s jinými nástroji od Esri a umožňuje je tak integrovat přímo na webu, jako například Survey123, Story Maps nebo webové mapy.

Senzorická data

Senzorická data ve správě města Brna začínají čím dál více nabývat na významu a Hub dokáže zpracovat a poskytovat tato data z městského GeoEvent Serveru. Od spuštění portálu data.brno.cz tak poskytujeme poprvé v historii města senzorická data o kvalitě ovzduší. V testovacím režimu fungují i data o polohách vozidel MHD s předpokládaným zpřístupněním pro veřejnost v prvním pololetí 2021. Do konce roku 2021 chceme ještě publikovat data o kvalitě ovzduší a data o intenzitě cyklistické dopravy měřená ze sčítačů po celém městě.

Nutné úpravy

Tak jako každé jiné řešení ani ArcGIS Hub není dokonalý a má své nevýhody. Například problémy s dvojjazyčností jsme museli řešit samostatným webem s vlastní doménou datahub.brno.cz. Vyskytly se i problémy při komunikaci s českým Národním katalogem otevřených dat (NKOD), kdy Hub stejně jako CKAN nepodporuje OFN rozhraní katalogů otevřených dat. Vzhledem k různým specifikům, jako jsou v českém prostředí například rozdílné požadavky na podmínky užití datové sady, však není možné očekávat, že zahraniční katalogizační systémy budou automaticky kompatibilní s katalogy vyšší národní úrovně (jako je např. NKOD). Před spuštěním Hubu jsme si proto museli naprogramovat aplikaci, která zajistí kompatibilitu mezi ním a NKODem. Pro případné zájemce je volně dostupný zdrojový kód k dalšímu použití v repozitáři na GitHubu.

Současný rozvoj

I navzdory těmto „nedostatkům“ výhody Hubu vysoko převyšují jakákoliv jiná řešení, která byla pro město Brno k dispozici, a po čtyřech měsících provozu můžeme říci, že změna technologie začala přinášet své první ovoce v podobě napojení soukromých subjektů na městská data, zapojení městských institucí a všeobecně většího využívání dataportálu veřejností. Na portálu máme v současnosti cca 90 datových sad, ze kterých je většina neustále aktualizována v denních, týdenních nebo měsíčních intervalech. Kromě toho zveřejňujeme senzorická data od Waze, která proudí ve dvouminutových intervalech, a brzy zveřejníme také data o polohách vozidel hromadné dopravy s intervalem 10 sekund.

Aplikace Dostupnost hromadnou dopravou v IDS JMK.

Od spuštění jsme stihli, ve spolupráci s ARCDATA PRAHA, spustit také aplikaci Dopravní dostupnost IDS JMK, která na základě aktuálního jízdního řádu modeluje dopravní obslužnost Jihomoravského kraje hromadnou dopravou. Kolegové z Kanceláře architekta města zde zase vytvořili a poskytují 3D model Brna a zveřejnili také data z průzkumu maloobchodní sítě. Připravujeme i projekt, který umožní obyvatelům Brna adoptovat si strom v ulicích města prostřednictvím své elektronické identity BrnoID. Uskutečnění tohoto záměru bude možné právě díky platformě data.brno.cz, odkud budou pocházet aktuální data o stromech.

3D model Brna na data.brno.cz ke stažení.

Závěr

Jelikož význam dat v digitální společnosti neustále roste, kvalitní datová platforma je nepostradatelným nástrojem, bez kterého se už dnes města v mnoha aspektech své činnosti neobejdou. Kromě Brna používá v současnosti ArcGIS Hub pro publikaci open dat v České republice ještě Agentura ochrany přírody a krajiny. V zahraničí je užívání ArcGIS Hubu mnohem více rozšířené, využívají jej například města jako Sydney, Washington D.C. nebo Pařížská metropolitní oblast. Spolupráce s městskými institucemi, akademickým či soukromým sektorem na publikaci otevřených dat se nám i díky Hubu slibně rozběhla a očekáváme, že platforma data.brno.cz se tak stane v blízké budoucnosti důležitým akcelerátorem růstu inovačního ekosystému nejen v našem městě, ale i v regionu.

P.S.: Rozvoj data.brno.cz můžete nově sledovat také na Twitteru pod účtem @dataBrno.

Celý text článku naleznete v časopisu ArcRevue 1/2021.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Vizualizace investičních projektů Magistrátu města Zlína pomocí ArcGIS Dashboard

Webová aplikace umožňuje interaktivně procházet a přehledně vizualizovat městskou databázi investičních projektů a záměrů.
Nasazení v praxi

Utilitní Jihlava

V roce 2021 se Jihlava stala novým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území – sta kilometrů vedení a tisíců objektů, které je nutné podrobně evidovat, sledovat a pracovat s nimi. Na oddělení GIS Magistrátu města Jihlavy jsme tak stáli před nesnadným úkolem prakticky na zelené louce vybudovat funkční systém pro správu celé této infrastruktury.
Nasazení v praxi

Jak pracovníci Pražské teplárenské provádějí kontroly šachet?

Rozsáhlou síť technických zařízení Pražské teplárenské je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Významným pomocníkem je v tomto procesu mobilní GIS.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo