Dostupnost hromadnou dopravou v Jihomoravském kraji

Dne
19
.
12
.
2021

Výraz dopravní úloha máme asi nejčastěji spojený s navigačními aplikacemi. Ty mohou ukazovat informace o aktuálním provozu nebo zpřístupňovat nejrůznější jízdní řády, v nichž je potřeba nalézt optimální spojení mezi dvěma nebo více body, a to kombinací tras hromadné dopravy a pěších přestupů.

Radek KuttelwascherRadek Kuttelwascher

Dopravní obslužnost a hromadná doprava

Dopravních úloh ale známe víc. Jedním z takových optimalizačních nástrojů je řešení tzv. dopravní obslužnosti (service area), kdy chceme nalézt oblast či území, které lze dopravně obsloužit při určité maximální ujeté vzdálenosti nebo v nějakém čase. Tyto úlohy se využívají například při analýze obslužnosti ze stanovišť jednotek požární ochrany, stanovišť záchranné služby nebo také kvůli optimálnímu umístění obchodů, zdravotních zařízení a volebních místností. I v těchto případech bývá nejčastějším základem pro pohyb vozidel nebo chodců silniční a uliční síť. Kritickou složkou těchto dat však bývá správná informace o jízdních časech mezi jednotlivými křižovatkami nebo uzly orientovaného grafu – záleží totiž na intenzitě dopravy v různou denní dobu, ale i v různých dnech týdne.

Poněkud specifickým zdrojem dat, resp. geometrie jednotlivých hran, je již zmiňovaná hromadná doprava. V jejím případě nás totiž až tak nezajímá, kudy dopravní prostředek jede, ale kdy bude na které zastávce. V takovém případě můžeme teoreticky úplně zanedbat průběh (geometrii) komunikací, ale můžeme se soustředit pouze na geografickou polohu bodů zastávek hromadné dopravy a samozřejmě tras jednotlivých spojů. Trasy však stačí definovat pouze jako spojnice zastávek v rámci konkrétní trasy. Taková data vlastně představuje tradiční jízdní řád. Říká pouze číslo spoje, pořadí zastávek a čas, kdy spoj na zastávku přijede. Vzhledem k tomu, že i tato data začínají být dopravci publikována ve strojově čitelné podobě, můžeme na nich založit zajímavé optimalizační nástroje.

Aplikace pro Jihomoravský kraj

Právě s těmito dopravními úlohami pracuje aplikace Dostupnost hromadnou dopravou v JMK, která je dostupná na datovém portálu města Brna (data.brno.cz). V mapové aplikaci vyberete libovolné místo v Jihomoravském kraji, nastavíte datum a čas (nebo použijete aktuální), zvolíte časový interval a aplikace během několika málo sekund vypočítá oblasti, ze kterých se dostanete na zvolené místo kombinací chůze a hromadné dopravy za určený čas. Případně můžete zvolit i opačný směr, tj. na která místa se dostanete v určeném čase ze zadaného bodu nebo adresy.

Aplikace znázorňuje dostupnost místa v určitý čas ve čtyřech pětiminutových pásmech.

Můžete zvolit i více časových pásem, pak aplikace po zadání časového intervalu spočítá a barevně odliší, na která místa se dostanete např. za 15, 30 a 45 minut. Aplikace tak může nejenom pomoci zjistit, z kterých míst se dostanete pomocí hromadné dopravy v určitém čase do práce, ale například dopravní plánovači s její pomocí dokážou efektivněji plánovat veřejnou dopravu, protože jednoduše vidí, jak se obslužnost mění v území a čase.

Uvnitř aplikace

Pojďme si říci, jak taková aplikace pracuje a co je potřeba pro její zprovoznění. Standardem pro publikaci jízdních řádu je formát GTFS (General Transit Feed Specification). Data v tomto otevřeném formátu lze stáhnout na datovém portálu města Brna nebo např. i na stránkách pražské integrované dopravy a podobně. Pokud chceme mít aplikaci pracující s daty jízdních řádů stále aktuální, musíme vyřešit jejich pravidelnou (zpravidla týdenní až denní) aktualizaci. V případě, že chceme cestu kombinovat i s pěší dopravou, je třeba si opatřit i data silniční, uliční a cestní sítě, po které se bude virtuální chodec pohybovat.

Ze softwaru jsme při tvorbě aplikace využili ArcGIS Pro s nadstavbou ArcGIS Network Analyst pro desktop a ArcGIS Enterprise s nadstavbou ArcGIS Network Analyst pro server. Ke spuštění automatické aktualizace dat pak stačí prostředí Pythonu na počítači s ArcGIS Pro či ArcGIS Enterprise, které jsou nutné pro fungování balíčku ArcPy, jenž obsahuje potřebné nástroje pro práci se souborovou geodatabází a síťovou datovou sadou.

Aplikace pracuje s hromadnou dopravou v celém Jihomoravském kraji.

Jak z dat vznikla aplikace

Po zpracování byla síťová data publikována do prostředí ArcGIS Enterprise. To proto, aby bylo možné síťovou analýzu vykonávat prakticky odkudkoliv, nejenom z desktopového prostředí aplikace ArcGIS Pro. Publikací dat vznikla webová služba s rozhraním ArcGIS REST API: Routing Services, která vykonává výpočet dostupnosti MHD. Na stejném principu fungují i síťové služby ArcGIS Online, které poskytují různé typy síťových analýz nad daty silniční a uliční sítě v rozsahu celého světa.

Data zobrazená v aplikaci ArcGIS Pro.

Posledním krokem byla tvorba webové aplikace, která nabízí uživatelské rozhraní umožňující výpočet síťové analýzy nad mapou. Využili jsme pro to aplikaci ArcGIS Experience Builder a uživatelské rozhraní jsme naprogramovali formou samostatné komponenty – widgetu. Výpočet dostupnosti MHD nad mapou je tak možné nabídnout uživatelům v podobě libovolné webové aplikace, „poskládané“ v prostředí ArcGIS Experience Builder. A právě jednou z takových aplikací je i Dostupnost hromadnou dopravou v JMK, kterou lze nalézt na datovém portálu města Brna.

Tento text je zkrácenou verzí článku, který vyšel v časopisu ArcRevue. Přečtěte si i další články, které se týkají zajímavého využití GIS v různých odvětvích. Aktuální i minulá čísla si můžete zdarma stáhnout na stránkách ArcRevue.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Jak pracovníci Pražské teplárenské provádějí kontroly šachet?

Rozsáhlou síť technických zařízení Pražské teplárenské je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Významným pomocníkem je v tomto procesu mobilní GIS.
Nasazení v praxi

Datový portál města Brna

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?
Nasazení v praxi

Utilitní Jihlava

V roce 2021 se Jihlava stala novým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území – sta kilometrů vedení a tisíců objektů, které je nutné podrobně evidovat, sledovat a pracovat s nimi. Na oddělení GIS Magistrátu města Jihlavy jsme tak stáli před nesnadným úkolem prakticky na zelené louce vybudovat funkční systém pro správu celé této infrastruktury.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo