Dostupnost hromadnou dopravou v Jihomoravském kraji

Dne
19
.
12
.
2021

Výraz dopravní úloha máme asi nejčastěji spojený s navigačními aplikacemi. Ty mohou ukazovat informace o aktuálním provozu nebo zpřístupňovat nejrůznější jízdní řády, v nichž je potřeba nalézt optimální spojení mezi dvěma nebo více body, a to kombinací tras hromadné dopravy a pěších přestupů.

Radek KuttelwascherRadek Kuttelwascher

Dopravní obslužnost a hromadná doprava

Dopravních úloh ale známe víc. Jedním z takových optimalizačních nástrojů je řešení tzv. dopravní obslužnosti (service area), kdy chceme nalézt oblast či území, které lze dopravně obsloužit při určité maximální ujeté vzdálenosti nebo v nějakém čase. Tyto úlohy se využívají například při analýze obslužnosti ze stanovišť jednotek požární ochrany, stanovišť záchranné služby nebo také kvůli optimálnímu umístění obchodů, zdravotních zařízení a volebních místností. I v těchto případech bývá nejčastějším základem pro pohyb vozidel nebo chodců silniční a uliční síť. Kritickou složkou těchto dat však bývá správná informace o jízdních časech mezi jednotlivými křižovatkami nebo uzly orientovaného grafu – záleží totiž na intenzitě dopravy v různou denní dobu, ale i v různých dnech týdne.

Poněkud specifickým zdrojem dat, resp. geometrie jednotlivých hran, je již zmiňovaná hromadná doprava. V jejím případě nás totiž až tak nezajímá, kudy dopravní prostředek jede, ale kdy bude na které zastávce. V takovém případě můžeme teoreticky úplně zanedbat průběh (geometrii) komunikací, ale můžeme se soustředit pouze na geografickou polohu bodů zastávek hromadné dopravy a samozřejmě tras jednotlivých spojů. Trasy však stačí definovat pouze jako spojnice zastávek v rámci konkrétní trasy. Taková data vlastně představuje tradiční jízdní řád. Říká pouze číslo spoje, pořadí zastávek a čas, kdy spoj na zastávku přijede. Vzhledem k tomu, že i tato data začínají být dopravci publikována ve strojově čitelné podobě, můžeme na nich založit zajímavé optimalizační nástroje.

Aplikace pro Jihomoravský kraj

Právě s těmito dopravními úlohami pracuje aplikace Dostupnost hromadnou dopravou v JMK, která je dostupná na datovém portálu města Brna (data.brno.cz). V mapové aplikaci vyberete libovolné místo v Jihomoravském kraji, nastavíte datum a čas (nebo použijete aktuální), zvolíte časový interval a aplikace během několika málo sekund vypočítá oblasti, ze kterých se dostanete na zvolené místo kombinací chůze a hromadné dopravy za určený čas. Případně můžete zvolit i opačný směr, tj. na která místa se dostanete v určeném čase ze zadaného bodu nebo adresy.

Aplikace znázorňuje dostupnost místa v určitý čas ve čtyřech pětiminutových pásmech.

Můžete zvolit i více časových pásem, pak aplikace po zadání časového intervalu spočítá a barevně odliší, na která místa se dostanete např. za 15, 30 a 45 minut. Aplikace tak může nejenom pomoci zjistit, z kterých míst se dostanete pomocí hromadné dopravy v určitém čase do práce, ale například dopravní plánovači s její pomocí dokážou efektivněji plánovat veřejnou dopravu, protože jednoduše vidí, jak se obslužnost mění v území a čase.

Uvnitř aplikace

Pojďme si říci, jak taková aplikace pracuje a co je potřeba pro její zprovoznění. Standardem pro publikaci jízdních řádu je formát GTFS (General Transit Feed Specification). Data v tomto otevřeném formátu lze stáhnout na datovém portálu města Brna nebo např. i na stránkách pražské integrované dopravy a podobně. Pokud chceme mít aplikaci pracující s daty jízdních řádů stále aktuální, musíme vyřešit jejich pravidelnou (zpravidla týdenní až denní) aktualizaci. V případě, že chceme cestu kombinovat i s pěší dopravou, je třeba si opatřit i data silniční, uliční a cestní sítě, po které se bude virtuální chodec pohybovat.

Ze softwaru jsme při tvorbě aplikace využili ArcGIS Pro s nadstavbou ArcGIS Network Analyst pro desktop a ArcGIS Enterprise s nadstavbou ArcGIS Network Analyst pro server. Ke spuštění automatické aktualizace dat pak stačí prostředí Pythonu na počítači s ArcGIS Pro či ArcGIS Enterprise, které jsou nutné pro fungování balíčku ArcPy, jenž obsahuje potřebné nástroje pro práci se souborovou geodatabází a síťovou datovou sadou.

Aplikace pracuje s hromadnou dopravou v celém Jihomoravském kraji.

Jak z dat vznikla aplikace

Po zpracování byla síťová data publikována do prostředí ArcGIS Enterprise. To proto, aby bylo možné síťovou analýzu vykonávat prakticky odkudkoliv, nejenom z desktopového prostředí aplikace ArcGIS Pro. Publikací dat vznikla webová služba s rozhraním ArcGIS REST API: Routing Services, která vykonává výpočet dostupnosti MHD. Na stejném principu fungují i síťové služby ArcGIS Online, které poskytují různé typy síťových analýz nad daty silniční a uliční sítě v rozsahu celého světa.

Data zobrazená v aplikaci ArcGIS Pro.

Posledním krokem byla tvorba webové aplikace, která nabízí uživatelské rozhraní umožňující výpočet síťové analýzy nad mapou. Využili jsme pro to aplikaci ArcGIS Experience Builder a uživatelské rozhraní jsme naprogramovali formou samostatné komponenty – widgetu. Výpočet dostupnosti MHD nad mapou je tak možné nabídnout uživatelům v podobě libovolné webové aplikace, „poskládané“ v prostředí ArcGIS Experience Builder. A právě jednou z takových aplikací je i Dostupnost hromadnou dopravou v JMK, kterou lze nalézt na datovém portálu města Brna.

Tento text je zkrácenou verzí článku, který vyšel v časopisu ArcRevue. Přečtěte si i další články, které se týkají zajímavého využití GIS v různých odvětvích. Aktuální i minulá čísla si můžete zdarma stáhnout na stránkách ArcRevue.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Utilitní Jihlava

V roce 2021 se Jihlava stala novým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území – sta kilometrů vedení a tisíců objektů, které je nutné podrobně evidovat, sledovat a pracovat s nimi. Na oddělení GIS Magistrátu města Jihlavy jsme tak stáli před nesnadným úkolem prakticky na zelené louce vybudovat funkční systém pro správu celé této infrastruktury.
Nasazení v praxi

Využití 3D digitálního modelu Prahy v mezinárodní urbanistické soutěži

Začátkem prosince byly vyhlášeny výsledky mezinárodního urbanistického soutěžního workshopu „FLORENC 21“. Výběru vítěze předcházelo hodnocení odborné poroty a přizvaných expertů, kteří k tomu mimo jiné využili aplikaci pro zobrazení soutěžních návrhů ve 3D modelu Prahy, vyvinutou pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha).
Nasazení v praxi

Jak pracovníci Pražské teplárenské provádějí kontroly šachet?

Rozsáhlou síť technických zařízení Pražské teplárenské je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Významným pomocníkem je v tomto procesu mobilní GIS.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo