Jak nasadit ArcGIS na celé město?

Dne
23
.
3
.
2021

Nasadit GIS tak, aby se opravdu stal systémem pro celý městský úřad, nemusí být ve skutečnosti tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Přiblížíme vám proto, jak s tímto nelehkým úkolem může pomoci koncept neomezené multilicence.

Martin VávraMartin Vávra

Jak nejsnadněji nasadit GIS na celý úřad?

Správci GIS tuto otázku řeší docela často. Jak přesvědčit ostatní oddělení, aby začala používat GIS a ve městě se mohl doopravdy vytvořit jednotný systém pro sdílení a využívání prostorových dat? Narážejí přitom na úskalí, která chystá reálný svět – ochotu kolegů učit se nové technologie, ochotu správců systému pořizovat a spravovat licence na různých složkách úřadu, vypisování výběrových řízení, hledání prostředků pro investice a další a další okolnosti.

Koncept multilicence je navržen tak, aby většinu těchto problémů eliminoval. Je to, zjednodušeně řečeno, jedna multilicence, která umožňuje nasadit neomezené množství softwaru Esri, je spravovaná centrálně a je řešena jedinou smlouvou.

Co to znamená „multilicence SLG EA“?

Speciální multilicence SLG EA (Small Local Government Enterprise Agreement) je navržena pro využití systému ArcGIS v samosprávě měst do 120 000 obyvatel. V jejím rámci je zahrnuto neomezené množství licencí Esri pro všechny odbory města i pro městem zřizované organizace a veškeré náklady na technickou a systémovou podporu.

SLG EA tak umožňuje nasadit GIS do různých agend města, které pracují s prostorovými daty a usnadnit spolupráci mezi jednotlivými složkami úřadu. Zároveň také šetří výdaje, které by se jinak zbytečně tříštily do několika navzájem nespolupracujících systémů a do nadstaveb, které řeší jejich vzájemnou komunikaci. Výsledkem tak je centrální moderní GIS s aktuálními daty dostupnými odkudkoliv.

Jak ArcGIS funguje v praxi?

Desítky měst, malých i velkých, využívají ArcGIS ve svých každodenních činnostech a řeší s ním úlohy z nejrůznějších oblastí. Jeho prostřednictvím spravují a publikují data katastru nemovitostí, územního plánu či územně analytických podkladů s návazností na mnoho agend městského úřadu (např. město Ústí nad Labem).

Aplikace Nový územní plán Ústí nad Labem.

Spravují také pasporty komunikací, dopravního značení, zeleně, odpadových nádob, technické infrastruktury, komunikací a dalších agend s prostorovým dopadem (např. město Litvínov).

Aplikace s přehledem nádob na tříděný odpad.

Občanům přibližují město prostřednictvím interaktivních mapových aplikací, které poskytují zajímavé informace obyvatelům i návštěvníkům (např. město Opava).

Geoportál města Opava nabízí mnoho zajímavých mapových aplikací.

Plní svou informační povinnost vůči občanům a sdílí informace s orgány státní správy, krajem a dalšími obcemi (např. ukázka z města Jihlava). Není problém také jakákoliv data sdílet prostřednictvím mobilních aplikací – jak některá vybraná pro občany, tak podrobná pro technické pracovníky, kteří navíc mohou editovat data přímo v terénu.

Online mapa MHD v Jihlavě.

Čím více dat a agend je řešeno prostřednictvím jednotného systému, tím lépe je dokážou úředníci využívat a rozhodovat se v kontextu všech dostupných informací – a tedy využít tu nejvýznamnější sílu GIS.  

Pokud vás koncept multilicence pro města zaujal, podrobnější technické informace naleznete na naší stránce věnované multilicenci SLG EA.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Strategické využití otevřených dat pro moderní veřejnou správu v Brně

Datový portál Města Brna hraje významnou roli v implementaci směrnice EU o otevřených datech, na což poukázala v časopise ArcNews i společnosti Esri.
Nasazení v praxi

Jak pracovníci Pražské teplárenské provádějí kontroly šachet?

Rozsáhlou síť technických zařízení Pražské teplárenské je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Významným pomocníkem je v tomto procesu mobilní GIS.
Nasazení v praxi

Datový portál města Brna

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo