Vizualizace investičních projektů Magistrátu města Zlína pomocí ArcGIS Dashboard

Dne
11
.
2
.
2024

Webová aplikace umožňuje interaktivně procházet a přehledně vizualizovat městskou databázi investičních projektů a záměrů.

František NěmecFrantišek Němec

Magistrát města Zlína eviduje veškeré investiční projekty a záměry v podobě tzv. Centrálního zásobníku projektů. Jedná se o tabulkovou databázi, do které přispívají všechny městské odbory. Slabinou tohoto řešení je absence pokročilých možností zobrazování a filtrování jednotlivých projektů a záměrů. A právě to bylo důvodem našeho rozhodnutí vytvořit v systému ArcGIS nástavbu této aplikace. Cílem je poskytnout úředníkům, zastupitelům a dalším pověřeným osobám komplexní nástroj pro prohlížení projektů v různých režimech a grafických zobrazeních. Věříme, že to umožní lepší manažerskou kontrolu nad celým portfoliem projektů, námětů a záměrů Magistrátu města Zlína.

Vývoj aplikace

Po několika koordinačních schůzkách a konzultacích se společností ARCDATA PRAHA jsme se rozhodli pro vývoj aplikace v prostředí ArcGIS Dashboards a od samého začátku jsme velmi úzce, v rámci konzultační pomoci, spolupracovali s panem Jankovským z oddělení služeb. Velkou výhodou ArcGIS Dashboards je, že v určitých modulech umožňuje doprogramování pomocí jazyka Arcade, čehož jsme využili pro zkvalitnění a zpřehlednění výstupu. Vývoj aplikace nám s přestávkami trval přibližně šest měsíců.

Prostředí aplikace Zásobník projektů a námětů v ArcGIS Dashboards.

Popis funkcionalit aplikace

Jádrem aplikace je mapová část zobrazující na mapovém podkladu Zlína všechny investiční projekty města, členěné podle městských odborů, které za jednotlivými projekty stojí. Projekty je možné filtrovat, k čemuž slouží široká paleta možností – např. filtrování podle plánovaného data realizace, podle priorit apod. Vlastnosti všech záměrů a projektů se zobrazují formou různých typů grafů, infografiky a seznamu. Detailní informace o každém projektu, včetně grafických příloh, jsou součástí panelu Podrobnosti. Přednastavené widgety umožnují i vyhodnocování investičních akcí z pohledu nákladů nebo dotací, což společně s ostatními informacemi považujeme za přidanou hodnotu a velmi užitečný podklad pro rozhodování zástupců města.

Díky využití jazyka Arcade jsme dashboard obohatili o další způsob zobrazování informací. Jazyk Arcade byl využit v poli Seznam pro vizualizaci informace o nákladech, typu projektu a dalších vlastností pomocí ikon a sloupcových grafů. Tím jsme dosáhli zpřehlednění aplikace.

Legenda značek použitých v seznamu projektů.

Na základě požadavku úředníků města došlo pomocí jazyka Arcade k doprogramování zcela nové funkcionality, která umožňuje sledovat průběhy projektů na časové ose. V tomto zobrazení je možné sledovat vybrané projekty v jejich různých fázích pomocí Ganttových diagramů.

Časová osa projektů.

Praktické využití aplikace a výhled do budoucna

V tuto chvíli probíhá plnění aplikace daty ze třech vybraných městských odborů (Odbor dopravy, Odbor městské zeleně a Odbor školství a sportu) a z Kanceláře architekta města. Základní data z databáze investičních projektů města importujeme do databáze ArcGIS. Tuto databázi poté doplňujeme o prostorovou informaci jednotlivých projektů. Na lokalizaci projektů spolupracujeme s jednotlivými odbory, pro něž jsme v rámci zjednodušení a urychlení práce vytvořili v prostředí ArcGIS Experience Builder jednoduchou miniaplikaci pro editaci polygonů.

Předpokládáme, že práce v tomto testovacím režimu bude pokračovat přibližně rok, během kterého se bude na základě zpětné vazby ladit a vylepšovat funkčnost aplikace. V režii Odboru informatiky zároveň probíhá kompletní přeprogramování základní tabulkové databáze Námětů a projektů města. Hotová by měla být přibližně za rok.

Naším cílem je zajistit, aby došlo k programovému propojení této nové databáze Námětů a projektů města s dashboardem tak, aby docházelo k plynulému transferu dat a oba systémy mohly vedle sebe fungovat co nejlépe a byly bezkonfliktně provázané.

Ing. arch. František Němec a Mgr. Ivana Chodúrová, Kancelář architekta města Zlína

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Datový portál města Brna

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?
Nasazení v praxi

Strategické využití otevřených dat pro moderní veřejnou správu v Brně

Datový portál Města Brna hraje významnou roli v implementaci směrnice EU o otevřených datech, na což poukázala v časopise ArcNews i společnosti Esri.
Nasazení v praxi

Využití 3D digitálního modelu Prahy v mezinárodní urbanistické soutěži

Začátkem prosince byly vyhlášeny výsledky mezinárodního urbanistického soutěžního workshopu „FLORENC 21“. Výběru vítěze předcházelo hodnocení odborné poroty a přizvaných expertů, kteří k tomu mimo jiné využili aplikaci pro zobrazení soutěžních návrhů ve 3D modelu Prahy, vyvinutou pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha).

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo