Utilitní Jihlava

Dne
6
.
4
.
2022

V roce 2021 se Jihlava stala novým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území – sta kilometrů vedení a tisíců objektů, které je nutné podrobně evidovat, sledovat a pracovat s nimi. Na oddělení GIS Magistrátu města Jihlavy jsme tak stáli před nesnadným úkolem prakticky na zelené louce vybudovat funkční systém pro správu celé této infrastruktury.

Jaroslav Škrobák Jaroslav Škrobák

To se ale paradoxně stalo výhodou a my jsme si díky tomu mohli datový model i veškeré navazující procesy navrhnout na základě našich potřeb a zkušeností. Jako jeden z hlavních informačních systémů jsme proto zvolili ArcGIS, který nám umožnil rychle reagovat na průběžně přicházející požadavky a jednotlivým pracovníkům nabídnout přehledné a srozumitelné uživatelské prostředí.

Poprvé se však ukázala síla GIS při zpracování různých vstupních zdrojů. Lokalizovali jsme neprostorové tabulky, zpracovali CAD soubory a cca 70 vrstev ve formátu shapefile jsme sjednotili a načetli do prostředí SDE geodatabáze.

Z jednoho zdroje dat jsme tak prostřednictvím ArcGIS Enterprise začali tvořit webové mapy a tematické mapové aplikace pro jednotlivá střediska (vodovody, kanalizace, zákaznické centrum, technické oddělení) a konkrétní klíčové uživatele. Nebylo nutné nic vyvíjet, stačilo vzít standardní součásti platformy Esri a začít je využívat pro ty účely, pro jaké jsou určené.

Tvorba webového GIS

ArcGIS Pro nám nabízí základ v podobě desktopového nástroje, který slouží zejména pro tvorbu služeb, pro editaci a automatizované zpracování dat. Základem na úrovni webu jsou webové mapy pro jednotlivá pracoviště, které mají hned dvojí zásadní využití. Za prvé je to základ pro vytváření jednotných aplikací v prostředí ArcGIS Web AppBuilder pro „kancelářské“ aplikace. Ty mají jednotný vzhled, funkčnost a nástroje. Za druhé je to webová mapa okamžitě využitelná v aplikaci ArcGIS Field Maps, která se stala základním nástrojem pro práci v terénu. Jako centrální zdroj informací nahradila předchozí papírově a tabelárně vedené evidence mimo SDE. A požadavek přesného měření? Žádný problém, když se můžeme jednoduše propojit s externím GNSS přijímačem. V našem případě jsme zvolili Trimble R12 pro svou centimetrovou přesnost měření i v těžkých podmínkách.

Příprava projektu v ArcGIS Pro.

Standardní aplikace řeší i specifické úkoly

Velké utilitní společnosti v ČR mají různá řešení pro zadání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Ale vždyť je to „jen“ formulář jako jakýkoliv jiný a od toho tu je přece ArcGIS Survey123. Pomocí webhooků nám přijde informace o nové žádosti, kterou vypořádáme v prostředí ArcGIS Pro (export dat do CAD na základě zakresleného tvaru a vygenerování reportu o předání).

Pro zobrazení aktuálních přehledů a „čísel“ používáme ArcGIS Dashboards, abychom nabídli souhrn důležitých informací, např. o poruchách dle konkrétního stavu nebo o aktuálním počtu vyčištěných stok a odlehčovacích komor. Vzhledem k množství aplikací jsme využili ArcGIS Sites jako oborový rozcestník, aby bylo vše na jednom místě a uživatel se snadno dostal k těm aplikacím, ke kterým má přístup.

Přehled poruch a zásahů v aplikaci ArcGIS Dashboards.

Jak byl nový systém přijat?

Technologie Esri je plná nástrojů a nabízí nespočet možností. Od začátku bylo i otázkou, jak obstojí před uživateli, kteří GIS vůbec neznali, nebyli zvyklí jej ve své práci používat nebo byli zvyklí na něco jiného. Jsou to lidé různých profesí, úrovně vzdělání a věku, od montérů vykonávajících manuální práci až po vysokoškolsky vzdělané techniky. V mnohých případech to pro ně znamenalo zásadní změnu v pracovních postupech a v prostředí, kterou ale přijali velmi snadno.

GIS administrátoři města Jihlavy odpovídají za chod ArcGIS Enterprise, všech služeb. Ve spolupráci s GIS technikem Divize VI Služeb města Jihlavy nabízí podporu a vzdělávají vědoucí a mistry jednotlivých středisek (vodovody, kanalizace), kteří jsou zodpovědní za data, ale hlavně za systém fungování jejich úseku. Velmi často to byl a stále ještě je svět plný evidencí v podobě papírů a tabulek, kde je nutné ukázat cestu za pomoci GIS. Zejména jde o to ukázat přidanou hodnotu, kterou to přinese.

Příklad nasazení: Evidence poruch

Evidence poruch je zásadní nejen kvůli svému významu, ale také kvůli koordinaci různých pracovníků. Typickým zadavatelem poruchy je buď terénní pracovník pro vyhledávání problémů na síti (Field Maps) nebo pracovník dispečinku, který do webové aplikace (Web AppBuilder) zadá událost nahlášenou ze strany veřejnosti. Zároveň si může ověřit potřebné informace a po prvním vyhodnocení předá tuto událost dál na pohotovostní pracovníky. Ti ji prověří, doplní další potřebné informace, popř. fotodokumentaci, a předávají dál k přesnému vytyčení (vše ve Field Maps).

Přesně zdokumentovaná porucha přechází na vedoucí příslušného střediska, který si eviduje další informace související s opravou této události nebo do kterých nemovitostí bude omezena dodávka pitné vody (ArcGIS Pro). Zároveň se tím plní databáze aktuálních událostí, kterou je možné přehledně sledovat ve všech aplikacích pro vzájemnou informovanost (Web AppBuilder) nebo pomocí předpřipravených přehledů (Dashboards). Aktuální události a opravy se zobrazují také veřejnosti na webových stránkách provozní organizace www.vodasmj.cz (JavaScript API). Ukončené opravy propadávají do archivní vrstvy oprav.

Webová aplikace dispečinku pro hlášení poruch.

Závěr

GIS je jeden ze zásadních informačních systémů a základním nástrojem, který se při správě této infrastruktury používá. Sdružuje informace z různých zdrojů. Zobrazuje ty aktuální a analyzuje ty historické. Přináší jednotnou platformu pro práci a sdílení těchto informací pro nejrůznější účely. GIS Esri se pro nás v této oblasti využívání stal standardem.

Za rok fungování dokázal GIS mnohé, ale chceme jít ještě dál. Naším cílem je kromě udržení vysokého standardu také přinést další možnosti, a to zejména v organizaci práce s integrací ArcGIS Workforce do Field Maps a ve využití utilitní sítě pro trasování a vyhodnocování. Ze všeho nejvíce je pro nás ale nejdůležitější posilovat význam a využitelnost GIS Esri napříč celým procesem správy a starání se o vodohospodářskou infrastrukturu města Jihlavy.

Rozšířenou verzi tohoto článku, ve které naleznete další příklady nasazení i způsob, jakým je GIS propojen s dalšími IT systémy, si můžete přečíst v časopisu ArcRevue 1/2022, který vychází v květnu 2022.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Digitální dvojče

Technologie původně vyvinutá v NASA míří do podnikových informačních systémů a systémy GIS jsou v projektech „digitálních dvojčat“ důležitou součástí.
Nasazení v praxi

Vizualizace investičních projektů Magistrátu města Zlína pomocí ArcGIS Dashboard

Webová aplikace umožňuje interaktivně procházet a přehledně vizualizovat městskou databázi investičních projektů a záměrů.
Nasazení v praxi

Jak nasadit ArcGIS na celé město?

Nasadit GIS tak, aby se opravdu stal systémem pro celý městský úřad, nemusí být ve skutečnosti tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Přiblížíme vám proto, jak s tímto nelehkým úkolem může pomoci koncept neomezené multilicence.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo