Nový GIS ve společnosti ČEVAK

Dne
31
.
5
.
2023

Přechod na novou technologii je vždy náročný projekt, a to zejména u komplexních systémů. V tomto článku se dozvíte, jak společnost ČEVAK a.s. převedla svůj GIS na systém ArcGIS, a zjistíte, jaké výhody to přineslo – od pohodlnější práce zaměstnanců po lepší informovanost zákazníků.

Petr KestlerPetr Kestler

GIS ve společnosti ČEVAK spravuje vodohospodářskou infrastrukturu pro více než půl milionu obyvatel a společně s dalšími sesterskými společnostmi ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. poskytuje podrobný přehled o bezmála 15 000 kilometrech sítí v sedmi krajích ČR.

Jeho úlohou je především podpora provozních činností souvisejících se soustavou vodovodní a kanalizační sítě. To zahrnuje:

  • vizualizaci soustavy sítí v kanceláři i v terénu,
  • podporu pro plánování a realizaci rozvoje sítí,
  • vyjadřování k existenci sítí,
  • výměnu dat s projektanty,
  • grafickou reprezentaci odběrných míst pro zákaznický informační systém,
  • propojení s technickým informačním systémem
Mapa působnosti společností skupiny ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o., v kterých je ArcGIS nyní nasazen.

Šance pro novou technologii

Z důvodu ukončení podpory některých produktů od společnosti Autodesk jsme se po interním zmapování trhu a porovnání různých technologických možností rozhodli náš GIS přesunout na systém ArcGIS, což nám jednak Autodesk doporučil, jednak nás přesvědčily vlastnosti nové technologie, jako je otevřenost systému a platformní modulární řešení, které umožňuje přizpůsobit komponenty pro různé skupiny pracovníků napříč společností. 

Jelikož zajišťujeme GIS i pro jiné společnosti, například teplárenskou síť v rámci divize Teplo společnosti Energie AG Kolín, byla pro nás také výzvou harmonizace datových modelů a řešení jednotlivých specifik ve vazbě na společnou infrastrukturu GIS v rámci celé skupiny.

Zjednodušené schéma GIS a jeho integrace s dalšími systémy.

První fáze – prototyp

Celý proces od poznávání nové technologie do jejího nasazení do ostrého provozu trval přibližně tři roky.

V počáteční fázi jsme si zhotovili prototyp GIS nad našimi daty a vyzkoušeli jsme si běžnou funkcionalitu. Překvapilo nás, jaké možnosti v podobě hotových aplikací a nástrojů tato technologie má a jak rychle lze aplikace svépomocí konfigurovat. Potvrdilo se, že jdeme správnou cestou.

Zobrazení dat kanalizační a vodovodní sítě v prostředí lehkého klienta.

Využít co nejvíce standardních nástrojů

Po důkladné analýze jsme si stanovili klíčové business procesy a cíle a podle nich byla navržena architektura systému.

Jako správci jsme si vyzkoušeli portál ArcGIS Enterprise, kde jsme uživatelům i položkám obsahu GIS nastavili příslušná oprávnění. Dále jsme se věnovali revizi datového modelu a ladili uživatelské rozhraní.

Pro uživatelské rozhraní webové aplikace jsme zvolili koncept založený na technologii ArcGIS Experience Builder. Především proto, že nám jako „neprogramátorům“ přináší možnost správy a jednoduchého způsobu tvorby webových aplikací čistě konfiguračním způsobem.

Na míru jsme si nechali zhotovit pouze widgety, které základní technologie nenabízí. Jednalo se například o widget tematizace, zobrazující data podle určitého jevu, nebo widget tiskové série, umožňující tisknout vícestránkové výstupy na základě definované linie či oblasti tisku.

Fulltextové vyhledávání v lehkém klientu využívá data RÚIAN.

Vlastníkům infrastruktury, kterou provozujeme (což jsou především města a obce), jsme pro náhled do GIS vytvořili webovou aplikaci, kterou nazýváme „superlehký klient“. Díky té mohou zástupci samosprávy na data své vodovodní a kanalizační sítě nahlížet v reálném čase.

Aplikace pro správu a editaci

V drtivé většině případů si správci a editoři GIS vystačí se standardními funkcemi desktopového klienta ArcGIS Pro, avšak pro specifické úlohy, jako je například export dat do DGN podle konkrétní směrnice, byl rozšířen o doplňky na míru. 

Pro práci v terénu s aktuálními daty je zaměstnancům k dispozici nativní mobilní aplikace ArcGIS Field Maps. Výhodou této aplikace je možnost pracovat jak v online, tak offline režimu a jednoduchém způsobu, jak pracovníkům v kanceláři předávat informace z mobilních zařízení v terénu. Velkou předností ArcGIS Field Maps je, že data si zde může prohlížet a dotazovat se na ně úplně každý z našich pracovníků, a to kdykoli a odkudkoli.

Práci s GIS v terénu zajištuje aplikace ArcGIS Field Maps.

Specifickou součástí nového řešení jsou různá integrační rozhraní na okolní informační systémy, pro které GIS slouží jako primární zdroj dat. GIS je takto integrován s technickým informačním systémem, zákaznickým informačním systémem a dále také s vyjadřovacím portálem, kterému GIS prostřednictvím webových služeb poskytuje funkce pro vyhodnocení střetu se sítěmi nebo pro export dat. 

Dialog pro zakreslení žádosti o vyjádření na Vyjadřovacím portálu.

Jak jsme spokojení?

Nové technologie nebývají mezi uživateli ve většině případů přijímány pozitivně. O to víc jsme byli rádi, když po nasazení nového GIS řešení byla zpětná vazba kladná. To je pro nás důležité, protože cítíme i závazek vůči svým kolegům, kterým chceme poskytnout moderní pracovní prostředí.

Nový GIS stojí na aktuálně nejmodernějších technologiích, a přestože pracuje s komplexními daty a nabízí množství funkcí, je celé prostředí rychlé, stabilní a s vysokou mírou zabezpečení.

Novým systémem se zejména podařilo:

  • Zjednodušit vyhledávání zájmového území jednotným nástrojem, který reaguje na vyhledávání parcelních čísel či konkrétních provozních objektů.
  • Rozšířit možnost tiskových výstupů v tiskové sérii včetně přehledu kladu listů jednotlivých výřezů.
  • Zjednodušit rozsah používaných hladin datového modelu.

V novém GIS jsme získali silný nástroj, který nám ukázal, že některé zažité postupy je možné řešit i jinak a efektivněji. Do budoucna proto plánujeme náš GIS i nadále rozvíjet. Rádi bychom toto řešení také rozšířili do dalších společností, které jsou součástí skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Pomocí ArcGIS Dashboards plánujeme vytvořit ucelený přehled základních provozovaných dat, počtu odběrných míst, délky potrubí nebo stáří sítí. Další výhodou pro uživatele bude rovněž nastavení webové aplikace na míru podle požadavků jednotlivých oddělení.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Multikriteriální analýzy rozvojových lokalit Jihlavy

Jak nejlépe stanovit priority přípravy rozvojových ploch pro bydlení, průmysl a logistiku? Nebo navrhnout etapizaci výstavby ve variantních scénářích podpořených analýzou nákladů a přínosů? Městu s tím může pomoci GIS.
Nasazení v praxi

Statistický geoportál – prostor pro statistická data

Zajímá vás, ve kterých oblastech Česka žije nejvíce vysokoškoláků nebo svobodných? Kde žije nejvíce rodáků? Nebo jaké jsou technické charakteristiky domů a bytů ve vašem okolí či do jakých měst a v jaké intenzitě jezdí lidé do zaměstnání a do škol? Odpovědi na tyto otázky vám poskytne Statistický geoportál, držitel ocenění Cacio IT projekt roku 2023.
Nasazení v praxi

Datový portál města Brna

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo