Jak si vytvořit vektorové podkladové mapy na míru?

Dne
17
.
1
.
2023

Ať už jste vývojář, designér nebo profesionál v oboru GIS, jistě pracujete s podkladovými mapami a určitě vás již napadlo, že byste si výchozí podkladové mapy potřebovali pro svůj projekt či aplikaci upravit. V tomto článku vám představíme nástroj, který umožňuje vytvářet vlastní styly vektorových podkladových map přesně podle vašich představ.

Markéta PancováMarkéta Pancová

Tento nástroj se nazývá ArcGIS Vector Tile Style Editor, je dostupný v ArcGIS Online i ArcGIS Enterprise a jeho rozhraní je k dispozici i v češtině.

Kde Vector Tile Style Editor (VTSE) najdu?

Nástroj VTSE lze spustit buď přímo z odkazu https://vtse.arcgis.com/ stisknutím tlačítka Start editing (obr. 1) nebo po přihlášení do ArcGIS Online či ArcGIS Enterprise z nabídky spouštěče aplikací (obr. 2) anebo z prohlížeče Map Viewer Classic (zatím pouze Classic) kliknutím na ikonu Změnit styl (obr. 3).

Obr. 1. ArcGIS Vector Tile Style Editor (https://vtse.arcgis.com/).
Obr. 2. Spouštěč aplikací.
Obr. 3. Map Viewer Classic – Změnit styl.

Jak začít?

Začněte výběrem některé z výchozích vektorových podkladových map Esri (např. Světle šedé plátno nebo Topografická mapa) a pak se již můžete pustit do úprav. Vzhled podkladové mapy je definován souborem stylu (JSON), který je editovatelný a přizpůsobit v něm můžete vše, od výplní a textových symbolů až po písma, ikony, vzory, průhlednost či viditelnost v různých mapových měřítkách.

Úvodní obrazovka VTSE obsahuje čtyři náhledy pro různá měřítka (úroveň přiblížení určuje číslo pod ikonami +/- v levém horním rohu každé náhledové mapy). Jejich zobrazení lze v případě potřeby vypnout a pozadí náhledové mapy lze změnit, aby prvky v mapě lépe vynikly.

Obr. 4. Úvodní obrazovka se čtyřmi náhledy.

Nástroje pro návrh

Velkou výhodou VTSE je, že umožňuje upravovat více vrstev najednou nebo vyhledávat jen ty vrstvy, které vás zajímají. Dostupné možnosti úprav jsou následující:

 • Quick Editor: Rychlé úpravy ‒ umožňuje vybrat všechny vrstvy dané kategorie (pevnina, voda, silnice, hranice, budovy a příroda) a najednou upravit jejich styl (obr. 5).
 • Layer Editor: Upravit styly vrstev ‒ kliknutím na mapu nebo na seznam vrstev můžete provádět detailní úpravy jednotlivých vrstev.
 • Color Editor: Upravit podle barvy ‒ umožňuje vybrat určitou barvu a hromadně ji změnit ve všech (nebo jen vybraných) vrstvách, kde se vyskytuje (obr. 6).
 • Sprite Editor: Upravit ikony a vzory ‒ umožňuje upravit obrázek a barevnost ikon (obr. 7).
 • JSON Editor: Upravit JSON ‒ umožňuje přímou editaci definice stylu ve formátu JSON (obr. 8).
Obr. 5. Rychlé úpravy – změna barevnosti vrstvy vodních prvků.
Obr. 6. Úpravy podle barvy.
Obr. 7. Úpravy ikon a symbolů.
Obr. 8. Úpravy JSON.

Jak na to?

Chcete-li začít s úpravami podkladových map v ArcGIS Vector Tile Style Editor, postupujte podle následujících podrobných kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu ArcGIS.
 2. V horní části panelu klikněte na tlačítko +Nový styl.
 3. Pak vyberte některou z výchozích vektorových podkladových map Esri, jejíž definici stylu chcete upravit, např. klikněte na tlačítko Populární a vyberte styl Světle šedé plátno.
 4. V levém panelu klikněte na položku Rychlé úpravy. Definujte styl podkladové mapy pomocí položek Barvy, Písmo, Velikost popisku a Šířka silnice. Například:
 • Barvy:
  Pevnina: #fbf8f3
  Voda: #b9dbf7
  Silnice: #f0f1f0
  Hranice: #ffffff
  Budovy: #ebe7dc
  Příroda: #d0e4bb
 • Písmo: Noto Sans Regular
 • Velikost popisku: klikněte na možnost Větší
 • Šířka silnice: klikněte na Užší

Můžete také použít tlačítko Náhodně a tím pro svou podkladovou mapu vygenerovat různá barevná schémata.

Nastavení stylu jednotlivým vrstvám

Chcete-li upravit určitou vrstvu, můžete na ni kliknout přímo v mapě nebo ji vyhledat podle názvu v seznamu vrstev. V levém dolním rohu mapy se zobrazí, jaká vrstva se pod kurzorem nachází. Pokud se v místě kliknutí do mapy nachází vrstva, otevře se editor vrstev. V něm můžete upravit vlastnosti stylu dané vrstvy.

Následující postup popisuje, jak lze identifikovat plochy parků a lesů a nastavit jim viditelnost ve velkém měřítku:

 1. Do panelu vyhledávání adresy nebo místa zadejte: Yosemite National Park.
 2. Kliknutím na libovolnou zelenou plochu otevřete vrstvu lesů a parků Admin0 forest or park.
 3. V mapě tlačítkem minus (-) změňte přiblížení na úroveň 6, aby vrstva lesů a parků zmizela.
 4. V podokně Editor vrstev, v části Viditelnost nastavte první číslo úrovně Viditelného rozsahu přiblížení na hodnotu 4, aby byla vrstva viditelná.
 5. V mapě změňte přiblížení na úroveň 3 a úroveň 4, abyste viděli nově nastavený rozsah zobrazení.
 6. V podokně Editor vrstev, v sekci Vzhled nastavte barvy výplně a obrysu tak, aby se měnily při různých úrovních přiblížení, a to buď pomocí hexadecimálních kódů, nebo pomocí selektoru barev. Například:
 • V sekci Barva klikněte na ikonu ozubeného kolečka (Nastavení) a zaškrtněte Nastavit hodnotu podle úrovně přiblížení a zadejte barvy pro příslušné úrovně přiblížení:
  Úroveň 4: #ddf0ca
  Úroveň 6: #cbe5b1
 • Klikněte na Přidat položku a zadejte pro úroveň 10: #bae291
 • Vyberte Barvu obrysu: #bbd4a2
 • Nastavte Neprůhlednost: 60 %

Změnou přiblížení mapy na úrovně 3 až 11 uvidíte nové barevné přechody při různých úrovních přiblížení.

Vícenásobné symboly

Pokud chcete vytvořit vícenásobný symbol na jedné linii (například dvoučarou značku silnice nebo vodního toku), je třeba vrstvu duplikovat. To lze provést výběrem položky Duplikovat vrstvu v nabídce Akce (obr. 9). Případně můžete zkopírovat a vložit příslušný kód JSON – tomu se podrobněji věnuje níže uvedený odstavec Přímá editace kódu JSON.

Obr. 9.  Vytvoření duplicitní vrstvy.

Mnoho dopravních symbolů a některé hraniční linie se již z více linií skládají. V podkladových mapách mají tyto duplicitní vrstvy příznaky 1 nebo 0, výjimečně také 2 a 3, pokud je linie obzvláště složitá. Níže vidíte mapu se symbolem dálnice Road/Highway (skupina obsahuje samostatné vrstvy pro tunely a popisky).

Obr. 10. Příklad vícenásobného symbolu.

Nastavení stylu více vrstvám

Chcete-li nastavit styl více vrstvám najednou, použijte nástroje Upravit styly vrstev a Upravit podle barvy. Pomocí těchto nástrojů můžete například změnit pořadí vrstev nebo změnit jejich barvu. Následující postup popisuje úpravy pro všechny vrstvy jezer a oceánů.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na možnost Upravit styly vrstevWaterLake. Ujistěte se, že jsou vybrány všechny dílčí vrstvy.
 2. V editoru nastavte následující položky pro Barvy:
  Voda: #c9def0
  Barvy popisků – Vybrat barvy popisků:
  Text popisku: #497aab
  Aureola popisku: #e4e4e4
 3. Na panelu nástrojů klikněte na vrstvu Ocean a nastavte stejné vlastnosti, které jste použili pro jezero (Lake).
 4. V mapě si přibližte místo, kde vidíte jezera a oceán, abyste viděli rozdíly ve stylu. Můžete také použít minimapy a prozkoumat styl při různých úrovních přiblížení.
 5. Kliknutím na položku Uložit jako svou upravenou podkladovou mapu uložte. Zadejte její Název a Klíčová slova. V části Sdílet s vyberte Všichni (Veřejné).

Přímá editace kódu JSON

Nástroj VTSE obsahuje editor kódu JSON, který slouží k detailnímu ladění některých vlastností stylu, popř. přidávání vrstev do mapy, což jinak než přímou editací kódu JSON nelze provést. Kód stylu lze také stáhnout jako soubor JSON a upravit mimo rozhraní VTSE a následně jej nahrát zpět do ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise.

Každá položka (část kódu) představuje jednu vrstvu informací v podkladové mapě. Položky jsou uspořádány v pořadí vykreslování, tzn. první položka v kódu se vykresluje jako první. Obsah a struktura JSON je podrobně popsána v referenčním dokumentu Esri Vector Basemaps Reference Document (v2). Pokud chcete provádět úpravy souboru JSON, budete tento dokument určitě potřebovat.

Obr. 11. Ukázka editace JSON.

Vektorové mapy vznikly jako balíček vektorových dlaždic, vytvořený a vygenerovaný v aplikaci ArcGIS Pro a publikovaný v obecném stylu. Balíček vektorových dlaždic stanovuje maximální úroveň dostupného obsahu a definovaný rozsah měřítek pro každou vrstvu informací.

Podkladové mapy nemusí nutně využívat veškerý tento obsah nebo využívat celý rozsah měřítek. Do stylu podkladové mapy lze zahrnout pouze vrstvy, které byly zahrnuty do původní vrstvy dlaždic. V některých podkladových mapách je určitý dostupný obsah vynechán, a to především v mapách Světle šedé plátno, Tmavě šedé plátno a v Antropogeografické mapě.

Následující postup popisuje, jak přidat linie pobřeží (coastline) do menších měřítek. Referenční dokument uvádí, že vrstva Coastline je k dispozici v úrovních přiblížení 0 až 9.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na možnost Upravit JSON.
 2. Kód pro vrstvu pobřeží můžete přímo doplnit anebo jej lze zkopírovat z Topografické podkladové mapy a nastavené hodnoty upravit podle potřeby (obr. 12.)
  (Topografickou mapu otevřete v druhé instanci VTSE. Funkci vyhledávání spustíte pomocí klávesové zkratky Ctrl + F. Na závěr nezapomeňte stisknout tlačítko Aktualizovat).
 3. Změňte rozsah měřítka, aby začínal na úrovni 4, přidáním položky "minzoom": 4.
 4. Šířku linie pro příslušné úrovně přiblížení můžete změnit v sekci kódu "line-width": "stops" (pozor, formát JSON používá desetinnou tečku).
Obr. 12. Kopírování vrstvy Coastline z Topografické mapy do vlastní podkladové mapy.

Poznámka: Kód JSON musí být napsán velmi přesně, jinak může vykreslení stylu mapy selhat. Dohledat například chybějící nebo nadbytečnou čárku v souboru s více než 8500 řádky může být velmi obtížné. Existují však aplikace jako je JSON Lint, které slouží ke kontrole a validaci kódu. Stačí stisknout tlačítko Validate JSON a aplikace odhalí a vyznačí většinu problémů.

Gratulujeme!

Vytvořili jste si vlastní styl podkladové mapy, který se uloží jako položka v ArcGIS Online s jedinečným ID. Vytvořenou podkladovou mapu pak můžete přidat do své galerie podkladových map a použít ji v ArcGIS Pro nebo v prohlížečích Map Viewer a Scene Viewer či ve vlastní aplikaci namísto výchozí podkladové mapy dodané Esri.

Kam dál?

Další inspiraci najdete v galerii stylů podkladových map, zveřejněných společností Esri.

Níže najdete odkazy na pětidílný seriál map s příběhem, které se podrobně věnují následujícím tématům:

Nástroj VTSE má obsáhlou dokumentaci, z níž čerpá i tento článek. Najdete ji na odkazu https://vtse.arcgis.com/documentation/. Určitě doporučujeme ji prostudovat, jelikož kromě popisu jednotlivých funkcí obsahuje i řadu užitečných návodů a podrobných postupů, např. jak zobrazit vlastní vektorovou podkladovou mapu v aplikaci.

Jak je uvedeno výše, k vektorovým podkladovým mapám byl vydán referenční dokument (ve formátu PDF), který vám pomůže se zorientovat, pokud budete mít potíže s porozuměním jejich obsahu a struktuře. Je v něm podrobně popsáno, co a jak lze ve stylu vektorové podkladové mapy upravit.

Nástroj ArcGIS Vector Tile Style Editor má také svou samostatnou sekci na webu Esri Community, kam neváhejte napsat své dotazy nebo zpětnou vazbu.

Mohlo by vás zajímat

Tipy pro práci

S daty katastru či RÚIAN rychle a jednoduše

Prakticky bez nadsázky lze říci, že data Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) využívá každý geografický informační systém v ČR. V našem článku vám na několika příkladech představíme jednoduché možnosti práce s těmito daty v technologii ArcGIS, které tak mohou sloužit pro inspiraci při Vaší každodenní práci s GIS.
Tipy pro práci

To nejdůležitější, co potřebujete vědět o CMYK

Pokud jste si někdy chtěli svoji mapu z GIS vytisknout, nejspíš se vám stalo, že na papíru nevypadala tak hezky, jako na obrazovce. A možná jste také trochu nejistí s novými volbami správy barev v ArcGIS Pro. Co nastavit a proč? Tento článek vám vysvětlí principy a záludnosti práce s barvami na počítači a shrne správné postupy.
Tipy pro práci

Webhooky aneb automatizace s aplikacemi do terénu

Webhooky jsou široce rozšířená technologie komunikace mezi jinak nezávislými aplikacemi. Esri proto začlenila webhooky i do svých aplikací Survey123 a QuickCapture, které díky tomu získaly schopnost komunikace například s Office 365.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo