Webhooky aneb automatizace s aplikacemi do terénu

Dne
11
.
9
.
2020

Webhooky jsou široce rozšířená technologie komunikace mezi jinak nezávislými aplikacemi. Esri proto začlenila webhooky i do svých aplikací Survey123 a QuickCapture, které díky tomu získaly schopnost komunikace například s Office 365.

David NovákDavid Novák

Co jsou webhooky?

Webhooky jsou široce rozšířená technologie, umožňující více aplikacím komunikovat mezi sebou pomocí HTTP POST dotazů. Tato volání je možné upravovat, modifikovat a filtrovat bez nutnosti zasahovat do původních webových stránek nebo aplikací.

Kde se dají využít?

Typické využití webhooků zahrnuje zasílání notifikací prostřednictvím e-mailu nebo SMS, zveřejňování příspěvků na sociálních sítích nebo automatické zápisy záznamů do tabulek. V systému ArcGIS můžeme webhooky používat v aplikacích ArcGIS QuickCapture a ArcGIS Survey123.

Samozřejmě je možné využít vlastního klienta pro webhooky, ale momentálně je dostupných více aplikací třetích stran, které nám napojení webhooků usnadní. Jako příklad je možné uvést Microsoft Power Automate, český Integromat, Zapier nebo tray.io. Každá z nich může být využit pro webhooky v Survey123 nebo QuickCapture. Zejména však Microsoft Power Automate a Integromat obsahují speciální konektory přímo pro Survey123 a QuickCapture, které uživateli připojení do aplikací usnadní.

Příklady využití

Webhooky můžete tedy například využít při sběru dotazníkového šetření pomocí Survey123. Webhook automaticky zachytí odeslaný dotazník a vybrané atributy zapíše do sešitu na vašem účtu Office 365.

Dalším příkladem je pasportizace dřevin přes Survey123. Webhook sleduje odeslané formuláře a aktivuje jej atribut stav dřeviny = Kritický. Jakmile je tento parametr splněn, webhook vytvoří v Survey123 report prvku a ten odešle příslušným uživatelům na e-mail. Zásah u kriticky poškozených dřevin je tedy možné uskutečnit mnohem rychleji.

Modelová situace

Podobnou funkcionalitu je možné si představit i nad aplikací QuickCapture. Modelovou situaci může představovat mapování chodníků podél komunikace, které je doplněno záznamem kvality komunikace v daném úseku. Projekt v aplikaci QuickCapture je tedy postaven zhruba následovně:

Skupiny Chodník a Stav komunikace představují sběr záznamů do liniových vrstev. Pokaždé je možné sbírat z každé kategorie jen jeden typ záznamu. Kategorie Výmol je bodová vrstva, kam je možné zaznamenávat nerovnosti na komunikaci.

Webhook vytvořený z tohoto projektu má za úkol informovat pracovníky správy komunikací o havarijních úsecích komunikace a o kritickém stavu některých výmolů.

Jako klient webhooků je využit český Integromat a jeho konektor na QuickCapture. Vytvoření webhooku je možné po registraci do Integromatu, pro testování a menší projekty stačí i jeho bezplatná verze.

Jako první vytvoříme spojení s projektem v QuickCapture. To bude vyžadovat jednoduché přihlášení do našeho portálu a následně výběr projektu QuickCapture a vrstvu, kterou budeme sledovat.

Dále spojíme náš projekt se službou pro odesílání e-mailů. V našem případě je to Microsoft 365 Pošta, na kterou má Integromat samostatný konektor. Provedeme opět přihlášení do aplikace a nastavíme předmět e-mailu, zprávu e-mailu, příjemce a případné přílohy. Síla webhooku je v tom, že zde dokážeme využít jakékoliv parametry z odeslaného prvku z QuickCapture. Tedy do předmětu můžeme přidat například název projektu a do zprávy souřadnice ohlášeného kritického výmolu. Využít můžeme i některé automatické hodnoty, jako je třeba přesnost GPS v okamžiku sebrání prvků.

To, že budou brány v potaz pouze kritické výmoly, definuje filtr, který je možné nastavit mezi dvěma moduly.

Závěr

Následně již můžeme daný webhook celý aktivovat a od té chvíle začne projektu QuickCapture naslouchat. Jakmile je zaznamenán výmol s atributem Kritický, je odeslán e-mail, který může vypadat například následovně:

Stejně jednoduché je i napojení na aplikaci Survey123, která navíc umožňuje i vytváření reportů od konkrétních prvků. S tím Vám mohou pomoci i následující dvě videa:

Mohlo by vás zajímat

Tipy pro práci

Správa kreditů na ArcGIS Online

Kredity na ArcGIS Online umožňují používat některé z náročnějších funkcí, jako je prostorová analýza, geokóding nebo obohacení dat. Správce organizace může uživatelům nastavit limity pro jejich využívání.
Tipy pro práci

To nejdůležitější, co potřebujete vědět o CMYK

Pokud jste si někdy chtěli svoji mapu z GIS vytisknout, nejspíš se vám stalo, že na papíru nevypadala tak hezky, jako na obrazovce. A možná jste také trochu nejistí s novými volbami správy barev v ArcGIS Pro. Co nastavit a proč? Tento článek vám vysvětlí principy a záludnosti práce s barvami na počítači a shrne správné postupy.
Tipy pro práci

Jak si vytvořit vektorové podkladové mapy na míru?

Ať už jste vývojář, designér nebo profesionál v oboru GIS, jistě pracujete s podkladovými mapami a určitě vás již napadlo, že byste si výchozí podkladové mapy potřebovali pro svůj projekt či aplikaci upravit. V tomto článku vám představíme nástroj, který umožňuje vytvářet vlastní styly vektorových podkladových map přesně podle vašich představ.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo