Nová data: Esri Land Cover

Dne
24
.
8
.
2021

Na ArcGIS Online najdete novou vrstvu s daty land cover (půdního krytu) pro celý svět. Má rozlišení 10 m na pixel a na jejím vzniku se výrazně podílela AI. Čím je ještě jedinečná?

Lucie PatkováLucie Patková

Shrnutí na začátek

Land cover (půdní kryt) je způsob klasifikace povrchu Země podle jeho charakteru: zda na něm převládají louky, lesy, zastavěná území, skály, sníh a podobně. Tato data jsou důležitá nejen pro územní plánování a pro vegetační analýzy, ale i při péči o životní prostředí, mapování důsledků změny klimatu nebo při tvorbě analýzy rizik.

Jak vytvořit land cover pro celou planetu

Data Esri Land Cover vycházejí ze snímků družice Sentinel-2. Pro vstup do modelu strojového učení společnosti Impact Observatory byly použity dvě miliardy pixelů z 20 000 lokalit po celé Zemi, které v rámci projektu National Geographic Society klasifikovali lidští operátoři. K datům se přistupovalo prostřednictvím projektu Microsoft Planetary Computer a výpočty proběhly v cloudu Microsoft Azure. Metoda klasifikace byla zpětně ověřena na kontrolním území s manuálně klasifikovanými oblastmi a shodovala se s 86% úspěšností.

Zpracovat všechna data trvalo zhruba týden. Do výpočtu vstupovala data ze šesti spektrálních pásem (modré, zelené a červené, ale také blízké infračervené a dvě krátkovlnná infračervená pásma) a používaly se snímky z průběhu celého roku, takže výsledná datová sada představuje souhrnná data pro land cover ze všech ročních období. Tato sada se bude vytvářet každý rok, díky čemuž bude možné provádět i analýzy sledující změny v průběhu času.

Kategorie

  • Voda,
  • stromy,
  • tráva,
  • zaplavená vegetace (mangrovníky, rýže..),
  • zemědělské plodiny,
  • keře,
  • zastavěné území,
  • skály, holá zem,
  • sníh a ledy,
  • mraky (místa, která kvůli dlouhodobé oblačnosti nebylo možné určit).

Více informací naleznete v popisu dat na ArcGIS Online.

Kde se dozvědět víc

Data jsou přístupná pod licencí Creative Commons by Attribution (CC BY 4.0).

Mohlo by vás zajímat

Data

Databáze Data50 Zeměměřického úřadu

Databáze Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1 : 50 000, který je spravován Zeměměřickým úřadem v rámci Informačního systému státního mapového díla.
Data

Vychází nová verze ArcČR® 4.0

Co najdete v nejnovější verzi geodatabáze ArcČR a proč obsahuje to, co obsahuje?
Data

Data Enrichment – obohacení vašich dat

Data Enrichment (tzv. obohacení dat) propojí vaše prostorová data s demografickými a socio-ekonomickými statistikami, které jsou dostupné ve 137 zemích světa. Můžete tak dostat odpovědi na otázky: Kolik lidí zde žije? Jak jsou staří? Jaký je jejich životní styl? Za co nejvíce utrácejí?

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo