Vychází nová verze ArcČR® 4.0

Dne
30
.
5
.
2021

Co najdete v nejnovější verzi geodatabáze ArcČR a proč obsahuje to, co obsahuje?

Lucie PatkováLucie Patková

Geodatabáze ArcČR 500 vyšla poprvé v roce 1997 s cílem poskytnout uživatelům softwaru Esri základní geografická data o České republice. V průběhu následujících dvaceti let vyšlo ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem několik dalších verzí, ve kterých jsme data aktualizovali a průběžně přidávali nové vrstvy a atributy. Poslední verze ArcČR 500, verze 3.3, vyšla v roce 2016.

Situace v roce 2021 je ale o mnoho jiná, než byla před čtvrt stoletím. Webové služby udělaly nesmírný pokrok, a tak již rutinně používáme podkladové mapy Esri a pokud bychom potřebovali data o ČR přímo ve formě souborů shapefile nebo geodatabáze, můžeme využít data, která zdarma publikuje Zeměměřický úřad – Data50 a Data200. Mnohá další data pak nalezneme například v ArcGIS Living Atlas of the World, případně na serverových službách Zeměměřického úřadu (například aktuální ortofoto, DMP a DMR ČR).

Ukázka z mapy Administrativní členění v ArcČR 4.0.

Při tvorbě ArcČR 4.0 jsme se proto odklonili od topografických dat, která jsou dnes dobře sehnatelná, a věnovali jsme se spíše datům administrativního členění ČR, která jsme doplnili o několik údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Nová ArcČR je tak tvořena daty odvozenými z databáze RÚIAN, obohacenými o atributy z dat ČSÚ.

Data RÚIAN jsou publikována prostřednictvím souborů VFK a formátu GML. Pro import těchto souborů jsme použili nástroje VFR Import a naplněná SDE databáze byla exportována do výsledné souborové geodatabáze ArcČR® 4.0.

Obsah balíčku – geodatabáze a projekt

Databázi ArcČR si nyní stáhnete ve formě balíčku projektu pro ArcGIS Pro (PPKX). Obsahuje geodatabázi s daty a také pět map, jejichž prostřednictvím jsme některá data vizualizovali.

Podíly ploch ovocných sadů a vinic v jednotlivých obcích.

Co geodatabáze obsahuje? Za obce byly k datům administrativního členění přiřazeny vybrané statistické informace z Územně analytických podkladů (ÚAP), a to nejnovější možné – tedy s aktualizací k 30. 6. 2020. Za okresy byly k datům přidány statistické údaje o naději dožití (v letech) mužů a žen (průměrný počet let, který má naději prožít osoba právě narozená při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období).

Za kraje byly k datům přidány statistické údaje o počtu turistů, kteří se v jednotlivých krajích ubytovali v roce 2019, a to včetně informace, z kterého státu pocházeli.

Naděje dožití znázorněná dvěma metodami: popisky s proměnlivou velikostí a bivariantním kartogramem.

Rádi od vás uslyšíme

ArcČR v této nové podobě publikujeme poprvé a uvítáme vaše postřehy k obsahu databáze. Pokud máte nápady, jaká data by bylo zajímavé do databáze přidat, či pokud máte k ArcČR jakékoliv jiné připomínky, zašlete nám je prosím na e-mail data@arcdata.cz.

Data si můžete stáhnout na stránce ArcČR 4.0.

Mohlo by vás zajímat

Data

Data Enrichment – obohacení vašich dat

Data Enrichment (tzv. obohacení dat) propojí vaše prostorová data s demografickými a socio-ekonomickými statistikami, které jsou dostupné ve 137 zemích světa. Můžete tak dostat odpovědi na otázky: Kolik lidí zde žije? Jak jsou staří? Jaký je jejich životní styl? Za co nejvíce utrácejí?
Data

Databáze Data50 Zeměměřického úřadu

Databáze Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1 : 50 000, který je spravován Zeměměřickým úřadem v rámci Informačního systému státního mapového díla.
Data

Nová data: Esri Land Cover

Na ArcGIS Online najdete novou vrstvu s daty land cover (půdního krytu) pro celý svět. Má rozlišení 10 m na pixel a na jejím vzniku se výrazně podílela AI. Čím je ještě jedinečná?

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo