Vychází nová verze ArcČR® 4.0

Dne
30
.
5
.
2021

Co najdete v nejnovější verzi geodatabáze ArcČR a proč obsahuje to, co obsahuje?

Lucie PatkováLucie Patková

Geodatabáze ArcČR 500 vyšla poprvé v roce 1997 s cílem poskytnout uživatelům softwaru Esri základní geografická data o České republice. V průběhu následujících dvaceti let vyšlo ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem několik dalších verzí, ve kterých jsme data aktualizovali a průběžně přidávali nové vrstvy a atributy. Poslední verze ArcČR 500, verze 3.3, vyšla v roce 2016.

Situace v roce 2021 je ale o mnoho jiná, než byla před čtvrt stoletím. Webové služby udělaly nesmírný pokrok, a tak již rutinně používáme podkladové mapy Esri a pokud bychom potřebovali data o ČR přímo ve formě souborů shapefile nebo geodatabáze, můžeme využít data, která zdarma publikuje Zeměměřický úřad – Data50 a Data200. Mnohá další data pak nalezneme například v ArcGIS Living Atlas of the World, případně na serverových službách Zeměměřického úřadu (například aktuální ortofoto, DMP a DMR ČR).

Ukázka z mapy Administrativní členění v ArcČR 4.0.

Při tvorbě ArcČR 4.0 jsme se proto odklonili od topografických dat, která jsou dnes dobře sehnatelná, a věnovali jsme se spíše datům administrativního členění ČR, která jsme doplnili o několik údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Nová ArcČR je tak tvořena daty odvozenými z databáze RÚIAN, obohacenými o atributy z dat ČSÚ.

Data RÚIAN jsou publikována prostřednictvím souborů VFK a formátu GML. Pro import těchto souborů jsme použili nástroje VFR Import a naplněná SDE databáze byla exportována do výsledné souborové geodatabáze ArcČR® 4.0.

Obsah balíčku – geodatabáze a projekt

Databázi ArcČR si nyní stáhnete ve formě balíčku projektu pro ArcGIS Pro (PPKX). Obsahuje geodatabázi s daty a také pět map, jejichž prostřednictvím jsme některá data vizualizovali.

Podíly ploch ovocných sadů a vinic v jednotlivých obcích.

Co geodatabáze obsahuje? Za obce byly k datům administrativního členění přiřazeny vybrané statistické informace z Územně analytických podkladů (ÚAP), a to nejnovější možné – tedy s aktualizací k 30. 6. 2020. Za okresy byly k datům přidány statistické údaje o naději dožití (v letech) mužů a žen (průměrný počet let, který má naději prožít osoba právě narozená při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období).

Za kraje byly k datům přidány statistické údaje o počtu turistů, kteří se v jednotlivých krajích ubytovali v roce 2019, a to včetně informace, z kterého státu pocházeli.

Naděje dožití znázorněná dvěma metodami: popisky s proměnlivou velikostí a bivariantním kartogramem.

Rádi od vás uslyšíme

ArcČR v této nové podobě publikujeme poprvé a uvítáme vaše postřehy k obsahu databáze. Pokud máte nápady, jaká data by bylo zajímavé do databáze přidat, či pokud máte k ArcČR jakékoliv jiné připomínky, zašlete nám je prosím na e-mail data@arcdata.cz.

Data si můžete stáhnout na stránce ArcČR 4.0.

Mohlo by vás zajímat

Data

Nová data: Esri Land Cover

Na ArcGIS Online najdete novou vrstvu s daty land cover (půdního krytu) pro celý svět. Má rozlišení 10 m na pixel a na jejím vzniku se výrazně podílela AI. Čím je ještě jedinečná?
Data

Databáze Data50 Zeměměřického úřadu

Databáze Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1 : 50 000, který je spravován Zeměměřickým úřadem v rámci Informačního systému státního mapového díla.
Data

Data Enrichment – obohacení vašich dat

Data Enrichment (tzv. obohacení dat) propojí vaše prostorová data s demografickými a socio-ekonomickými statistikami, které jsou dostupné ve 137 zemích světa. Můžete tak dostat odpovědi na otázky: Kolik lidí zde žije? Jak jsou staří? Jaký je jejich životní styl? Za co nejvíce utrácejí?

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo