Jaroslav Burian

Jaroslav Burian

Jaroslav Burian se zabývá především implementací geoinformačních technologií do prostorového plánování a prostorovými analýzami městského prostředí pomocí kvantitativních metod. Působí na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci jako docent geoinformatiky a současně se ve firmě Urban Planner s.r.o. věnuje komerčním projektům zaměřeným na oblast územního plánování, modelování územního potenciálu a analýz dopravních dostupností.

Nasazení v praxi

Multikriteriální analýzy rozvojových lokalit Jihlavy

Jak nejlépe stanovit priority přípravy rozvojových ploch pro bydlení, průmysl a logistiku? Nebo navrhnout etapizaci výstavby ve variantních scénářích podpořených analýzou nákladů a přínosů? Městu s tím může pomoci GIS.

Nahrávám...

Načíst starší články

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo