ArcGIS Living Atlas of the World

Dne
30
.
9
.
2020

Veřejně dostupných dat je na ArcGIS Online ohromné množství. Jak nalézt ta, která jsou vhodná pro naši práci?

Jitka NovotnáJitka Novotná
ArcGIS Living Atlas of the World

ArcGIS Living Atlas of the World

Pracujeme-li s vrstvami dat z ArcGIS Online, můžeme je používat jak v prostředí ArcGIS Online (např. v Prohlížeči map), tak i v aplikaci ArcGIS Pro, kde je možné je přímo přidávat pomocí funkce Přidat data – Celý portál. V této mase dat lze sice vyhledávat pomocí klíčových slov, ale ne všechny položky mají dobře vyplněná metadata, a tak se někdy hledání vhodných dat může citelně protáhnout.

Jedním ze způsobů, jak se Esri snaží tuto situaci ulehčit, je uživatelské označení položek jako spolehlivé, případně zastaralé. Tyto příznaky může uživatel na svých datech zapnout na stránce vlastností položky, záložce nastavení. Jako spolehlivá může uživatel označit data, jejichž použití doporučuje – například se jedná o nejnovější verzi jím publikovaných dat, nebo jsou již nějakým způsobem optimálně zpracována. Zastaralá data pak již nejsou z nějakého důvodu vhodná pro použití. My, jako uživatelé hledající nějaká data, pak můžeme na základě těchto příznaků filtrovat výsledky vyhledávání.

Okno Katalog v ArcGIS Pro, kde můžeme vyhledávat data z celého ArcGIS Online.

Dalším způsobem je využít ArcGIS Living Atlas of the World, což je sbírka položek na ArcGIS Online, která je spravována kurátorem, a tím jsou u dat zaručeny některé důležité vlastnosti. Data, která jsou součástí sbírky Living Atlas, prošla pečlivou kontrolou, jsou důsledně opatřena metadaty a zařazena do dané struktury kategorií. Díky tomu se snáze prohledávají, vybírají a filtrují. Tato data navíc obvykle pochází přímo od jejich tvůrců, ať to jsou např. Základní mapy nebo Geologické mapy ČR.

Podívejme se nyní na to, jak můžeme s daty Living Atlas pracovat a co v něm můžeme v tuto chvíli najít na území naší republiky. V prostředí ArcGIS Online je nejsnazší cesta do Living Atlas přes stránku Obsah – mezi záložkami vlastního obsahu je umístěna také záložka Living Atlas. Po celém světě obsahuje Living Atlas již téměř 10 000 položek. Ty jsou pro lepší orientaci roztříděny do kategorií a podkategorií – například v kategorii Lidé nalezneme podkategorie Bydlení, Povolání, Zdraví a další.

K území České republiky se váže v současné době 45 položek, a i ty je možné dále filtrovat, např. podle počtu zobrazení.

Vrstvy obsažené v Living Atlas je samozřejmě možné vyhledávat přímo z prostředí Prohlížeče map na ArcGIS Online přes volbu Přidat data a Procházet vrstvy Living Atlas. Poté lze použít prostorový filtr např. na území naší republiky:

Kromě toho je možné použít pro filtraci přepínač Zobrazit pouze obsah v oblasti mapy a dostupných vrstev bude řádově více.

Obsahem Living Atlas jsou i vrstvy s daty pokrývajícími celý svět nebo jednotlivé kontinenty. Nalezneme zde různé vrstvy družicových snímků, data digitálních modelů terénu, meteorologická data a mnoho dalšího.

Living Atlas je pro uživatele místem, kde mohou snadno a rychle najít důvěryhodná data pro svou práci. Provázanost s desktopovou aplikací ArcGIS Pro je vidět i zde, vyhledávat a přidávat data z Living Atlas je možné také přímo z ní.

Dialog "Přidat data" v ArcGIS Pro můžeme použít i pro procházení dat Living Atlas - stačí si vybrat vlevo položky Portal – Living Atlas.

Přispějte svými daty

Do Atlasu může přispět každý, kdo veřejně publikoval vhodné datové vrstvy. Stačí přejít na stránku livingatlas.arcgis.com a zde, pod záložkou My Contributions, vidíme seznam všech položek našeho obsahu. Pokud jsou některé položky již zařazeny do Living Atlas nebo jsou zatím jen navrženy a čekají na schválení kurátorem, je to zde přehledně označeno. Každá položka seznamu má své skóre, které ukazuje její připravenost na zařazení do Atlasu. Pokud je skóre příliš nízké, je potřeba popis položky doplnit, a teprve poté se aktivuje tlačítko Nominate now, jehož prostřednictvím odešleme položku ke schválení kurátorovi. U každé položky je k dispozici informace, co konkrétně je potřeba vylepšit, aby se skóre zvedlo a bylo možné ji do Living Atlas nominovat. Nezbytnou podmínkou je veřejné sdílení položky.

Kontrola před nominací do Living Atlas v tomto případě doporučuje pečlivě vyplnit popis položky, autory a licenční podmínky..

Nominované položky kurátor zkontroluje, a pokud je akceptuje, zařadí se mezi ostatní vrstvy Living Atlasu. Poskytovatelé mohou každou svou položku Atlasu průběžně aktualizovat, případně ji odstranit nebo nahradit jinou.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří do ArcGIS Living Atlas of the World již přispěli a chtěli bychom povzbudit i další z Vás, kdo byste měli čím přispět, abyste tak učinili, a Living Atlas se stal skutečně živým atlasem, který přináší užitek celé komunitě uživatelů GIS – a nám v České republice obzvlášť.

Mohlo by vás zajímat

Data

Data Enrichment – obohacení vašich dat

Data Enrichment (tzv. obohacení dat) propojí vaše prostorová data s demografickými a socio-ekonomickými statistikami, které jsou dostupné ve 137 zemích světa. Můžete tak dostat odpovědi na otázky: Kolik lidí zde žije? Jak jsou staří? Jaký je jejich životní styl? Za co nejvíce utrácejí?
Data

Databáze Data50 Zeměměřického úřadu

Databáze Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1 : 50 000, který je spravován Zeměměřickým úřadem v rámci Informačního systému státního mapového díla.
Data

Vychází nová verze ArcČR® 4.0

Co najdete v nejnovější verzi geodatabáze ArcČR a proč obsahuje to, co obsahuje?

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo